Viser 1 - 50 av 144 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
26 Nov 2021
18:05 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
25 Nov 2021
14:43 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
24 Nov 2021
17:12 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
23 Nov 2021
19:23 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
19 Nov 2021
17:52 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
19 Nov 2021
17:45 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
18 Nov 2021
16:30 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
17 Nov 2021
15:15 CET
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
17 Nov 2021
12:16 CET
NTS NTS ASA: Kapitalnedsettelse gjennomført, sletting av egne aksjer 50206030 Marine Transportation Kapital- og stemmerettsendringer
11 Nov 2021
07:00 CET
NTS NTS ASA: Delårsrapport 3.kvartal 2021 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
10 Nov 2021
13:30 CET
NTS Finansiell kalender 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Oct 2021
16:15 CEST
NTS NTS ASA: MIDT-NORSK HAVBRUK AS: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkholmen 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
27 Oct 2021
14:30 CEST
NTS NTS ASA: Invitasjon til presentasjon av tredje kvartal 2021 - torsdag 11. november 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
14 Oct 2021
14:50 CEST
NTS NTS ASA: Midt-Norsk Havbruk AS: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kvalrosskjæret 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
04 Oct 2021
08:54 CEST
NTS NTS ASA: Midt-Norsk Havbruk AS: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kvingra 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
30 Sep 2021
13:45 CEST
NTS NTS ASA – Innledet strategisk dialog med Norway Royal Salmon ASA («NRS») om mulig sammenslåing av SalmoNor og NRS 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
03 Sep 2021
20:16 CEST
NTS NTS ASA – Korrigering av flaggemeldinger 50206030 Marine Transportation Flagging
03 Sep 2021
13:47 CEST
NTS NTS ASA – Ny aksjekapital registrert 50206030 Marine Transportation Kapital- og stemmerettsendringer
01 Sep 2021
20:47 CEST
NTS NTS ASA – Meldepliktig handel og flaggemelding 50206030 Marine Transportation Flagging
01 Sep 2021
20:29 CEST
NTS NTS ASA – Flaggemelding 50206030 Marine Transportation Flagging
31 Aug 2021
12:30 CEST
NTS NTS ASA: Protokoll ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
31 Aug 2021
09:25 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
31 Aug 2021
08:36 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Meldepliktig handel for primærinnsidere
30 Aug 2021
22:41 CEST
NTS NTS ASA: Resultat av betinget tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer 50206030 Marine Transportation Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
30 Aug 2021
21:55 CEST
NTS NTS ASA – Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider 50206030 Marine Transportation Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
30 Aug 2021
21:36 CEST
NTS NTS ASA – Correction of the result in mandatory offer to acquire all shares in Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
30 Aug 2021
21:36 CEST
NTS NTS ASA – Korrigering antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Aug 2021
17:10 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
27 Aug 2021
20:00 CEST
NTS NTS ASA – Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Aug 2021
20:00 CEST
NTS NTS ASA – Final result in mandatory offer to acquire all shares in Norway Royal Salmon ASA – correction and notification of mandatory notification of trade 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
26 Aug 2021
20:15 CEST
NTS NTS ASA – Final result in mandatory offer to acquire all shares in Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
26 Aug 2021
20:15 CEST
NTS NTS ASA – Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Aug 2021
12:02 CEST
NTS NTS ASA: Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
26 Aug 2021
10:13 CEST
NTS NTS ASA - Tilbudsplikt NRS ASA:Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Aug 2021
08:00 CEST
NTS NTS ASA: Betinget tilbud om tilbakekjøp av aksjer i NTS ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
26 Aug 2021
07:00 CEST
NTS NTS ASA: Delårsrapport 2. kvartal 2021 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
20 Aug 2021
13:00 CEST
NTS NTS ASA: Invitasjon til presentasjon av halvårsresultater 2021 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
18 Aug 2021
18:54 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Aug 2021
12:11 CEST
NTS NTS ASA: Korreksjon: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Aug 2021
12:09 CEST
NTS NTS ASA: Korreksjon: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Aug 2021
19:45 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Aug 2021
17:59 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Aug 2021
18:09 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 Aug 2021
16:49 CEST
NTS NTS ASA – Oslo Børs har godkjent endringer av det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Aug 2021
21:30 CEST
NTS NTS ASA – Increase of the Offer Price to NOK 240 per in the mandatory offer to acquire Shares in Norway Royal Salmon ASA – extension of the offer period 50206030 Marine Transportation Inside information
11 Aug 2021
21:30 CEST
NTS NTS øker tilbudsprisen til NOK 240 per aksje i det pliktige tilbudet om erverv av Aksjene i Norway Royal Salmon ASA - forlengelse av tilbudsperioden 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
10 Aug 2021
19:00 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Aug 2021
15:30 CEST
NTS NTS ASA – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Aug 2021
19:00 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Aug 2021
20:00 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel - mottatt aksept av pliktig tilbud 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon