Displaying 1 - 41 of 41 results
Released Company Title Industry Topic
09 Dec 2022
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo et LIFE : le projet d'acquisition de la rue du Palais 48 à Bruxelles ne se réalisera pas suite à l'exercice de son droit de préemption par la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
09 Dec 2022
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo en LIFE: geplande acquisitie Paleizenstraat 48 in Brussel gaat niet door ingevolge de uitoefening van haar voorkooprecht door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
19 Sep 2022
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo et LIFE acquièrent de DEKA l’immeuble rue des Palais 48 à Bruxelles 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
19 Sep 2022
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo en LIFE verwerven Paleizenstraat 48 in Brussel van DEKA 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
25 Aug 2022
17:40 CEST
BANIMMO A BANIMMO SA : Résultats semestriels 2022 35101010 Real Estate Holding and Development Income
25 Aug 2022
17:40 CEST
BANIMMO A BANIMMO NV: Halfjaarresultaten 2022 35101010 Real Estate Holding and Development Income
11 Aug 2022
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo NV: Ondertekening van een voorwaardelijke verkoopovereenkomst met TMVW betreffende een nog op te richten kantoorachtig gebouw met labo’s op Veld 5 Oost van de site The Loop in Gent 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
11 Aug 2022
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo SA : Signature d’un contrat de vente conditionnel avec TMVW concernant un immeuble de bureaux à construire avec des laboratoires sur le terrain Veld 5 Oost du site The Loop à Gand 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
08 Apr 2022
08:00 CEST
BANIMMO A Banimmo NV: Bijeenroeping gewone algemene vergadering 35101010 Real Estate Holding and Development General meeting / Board Meeting
08 Apr 2022
08:00 CEST
BANIMMO A Banimmo SA : Convocation à l’assemblée générale ordinaire 35101010 Real Estate Holding and Development General meeting / Board Meeting
03 Mar 2022
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo: Geconsolideerde resultaten 2021 35101010 Real Estate Holding and Development Income
03 Mar 2022
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo : Résultats consolidés 2021 35101010 Real Estate Holding and Development Income
13 Jan 2022
17:47 CET
BANIMMO A Banimmo en de groep Argema finaliseerden vandaag de overdracht aan Belfius Insurance van 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die eigenaar is van het nieuwe activiteitencentrum van ING in Louvain-la-Neuve 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
13 Jan 2022
17:47 CET
BANIMMO A Banimmo SA et le groupe Argema ont finalisé aujourd'hui la cession à Belfius Insurance de 100% des actions de MC2 Development SA, la société propriétaire du nouveau centre d'affaires ING à Louvain-la-Neuve 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
22 Dec 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo a signé une convention de vente avec l’Etat belge pour l’immeuble NETWORKS NØR 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
22 Dec 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo heeft een verkoopovereenkomst getekend met de Belgische Staat voor het gebouw NETWORKS NØR 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
10 Dec 2021
19:00 CET
BANIMMO A Banimmo confirme mener des négociations exclusives avec la Régie des Bâtiments pour la vente de NETWORKS NØR 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
10 Dec 2021
19:00 CET
BANIMMO A Banimmo bevestigt in exclusieve onderhandeling te zijn met de Regie der Gebouwen voor de verkoop van NETWORKS NØR 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
26 Aug 2021
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo SA : Résultats semestriels 2021 35101010 Real Estate Holding and Development Income
26 Aug 2021
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo NV: Halfjaarresultaten 2021 35101010 Real Estate Holding and Development Income
09 Apr 2021
08:00 CEST
BANIMMO A Banimmo SA : Convocation à l’assemblée générale ordinaire 35101010 Real Estate Holding and Development General meeting / Board Meeting
09 Apr 2021
08:00 CEST
BANIMMO A Banimmo NV: Bijeenroeping gewone algemene vergadering 35101010 Real Estate Holding and Development General meeting / Board Meeting
09 Mar 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo verhuurt ca. 5.000 m2 van Networks Gent voor 9 jaar vast 35101010 Real Estate Holding and Development Commercial operations
09 Mar 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo loue ca. 5.000 m2 de Networks Gent pour 9 ans fixe 35101010 Real Estate Holding and Development Commercial operations
03 Mar 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo: Geconsolideerde resultaten 2020 35101010 Real Estate Holding and Development Income
03 Mar 2021
17:40 CET
BANIMMO A Banimmo : Résultats consolidés 2020 35101010 Real Estate Holding and Development Income
27 Nov 2020
17:51 CET
BANIMMO A BANIMMO NV HEEFT EEN PRIVATE OBLIGATIE AFGESLOTEN VAN EUR 50 MILJOEN 35101010 Real Estate Holding and Development New
27 Nov 2020
17:51 CET
BANIMMO A BANIMMO NV CLOSES A EUR 50 MILLION BOND PRIVATE PLACEMENT 35101010 Real Estate Holding and Development New
27 Aug 2020
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo: Resultaten van het eerste halfjaar van het boekjaar 2020 35101010 Real Estate Holding and Development Income
27 Aug 2020
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo: Results of the first half-year of the financial year 2020 35101010 Real Estate Holding and Development Income
27 Aug 2020
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo : Résultats du premier semestre de l’exercice 2020 35101010 Real Estate Holding and Development Income
30 Jun 2020
17:46 CEST
BANIMMO A Banimmo NV en de groep Marc Liégeois tekenden vandaag met Belfius Insurance een verkoopovereenkomst voor 100% van de aandelen van MC2 Development SA, de vennootschap die het toekomstige activiteitencentrum van ING in Louvain-la-Neuve aan he 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
30 Jun 2020
17:46 CEST
BANIMMO A Banimmo NV and the group Marc Liégeois have signed a sales agreement with Belfius Insurance today for 100% of the shares of MC2 Development SA, the company currently building the future centre of activities of ING in Louvain-la-Neuve. 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
30 Jun 2020
17:46 CEST
BANIMMO A Banimmo SA et le groupe Marc Liégeois ont signé aujourd’hui avec Belfius Insurance une convention de vente pour 100% des actions de MC2 Development SA, la société qui construit actuellement le futur centre d’activités de ING à Louvain-la-Ne 35101010 Real Estate Holding and Development Mergers, Acquiqitions, Transferts
09 Apr 2020
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo : CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Real Estate Holding&Development General meeting / Board Meeting
09 Apr 2020
17:40 CEST
BANIMMO A Banimmo: BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING Real Estate Holding&Development General meeting / Board Meeting
04 Mar 2020
18:03 CET
BANIMMO A Banimmo : Résultats consolidés 2019 Real Estate Holding&Development Income
04 Mar 2020
18:03 CET
BANIMMO A Banimmo: Geconsolideerde resultaten 2019 Real Estate Holding&Development Income
12 Feb 2020
19:06 CET
BANIMMO A Banimmo SA en de groep Marc Liégeois kondigen het vervullen aan van de opschortende voorwaarde en bijgevolg de inwerkingtreding van de huurovereenkomst afgesloten met ING vanaf de oplevering van hun activiteitencentrum in Louvain-la-Neuve Real Estate Holding&Development News contracts
12 Feb 2020
19:06 CET
BANIMMO A Banimmo SA and Marc Liégeois group announce the fulfilment of the conditions precedent and consequently the entry into force of the rental contract concluded with ING as of the handover of their centre of activities in Louvain-la-Neuve Real Estate Holding&Development News contracts
12 Feb 2020
19:06 CET
BANIMMO A Banimmo SA et le groupe Marc Liégeois annoncent la levée des conditions suspensives et dès lors l’entrée en vigueur du bail conclu avec ING dès la livraison de leur centre d’activités à Louvain-la-Neuve pour octobre 2021 Real Estate Holding&Development News contracts