Symbol Name ISIN Exchange Market Type
BBPIA BPI 0,25% 22MAR24 PTBPIAOM0026 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBPIZ BPI FRN 13DEC22 PTBPIZOM0027 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBPG BPI FRN 15JUN23 PTBBPGOE0035 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBPD BPI FRN 20OCT22 PTBPIGOM0038 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBPB BPI FRN 22FEB24 PTBBBGOE0023 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBPC BPI FRN 24MAR27 PTBBBWOM0023 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBBJ BPI FRN 25JUL22 PTBBBJOM0020 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBPIY BPI FRN 26SEP25 PTBPIYOM0028 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBPIT BPI FRN 2MAR23 PTBPITOM0017 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBP7 BPI FRN 30MAY23 PTBBP7OE0022 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBRR BPI FRN 31MAR25 PTBBRROE0048 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBP6 BPI FRN21MAY25 PTBBP6OE0023 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BBBWA BPI FRN25AUG21 PTBBWAOE0024 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BPFAJ BPI2.917%25OCT2027 FR0011617307 Euronext Paris XPAR Bonds
BBBPR BPI3 FRN7OCT22 PTBBPROE0032 Euronext Lisbon XLIS Bonds
BPFAW BPIFR0.1%19FEB21 FR0013118684 Euronext Paris XPAR Bonds
BPFAV BPIFR0.125%25NOV20 FR0013063930 Euronext Paris XPAR Bonds
BPFBD BPIFR0.125%NOV23 FR0013299591 Euronext Paris XPAR Bonds
BPFBE BPIFR0.25%14FEB23 FR0013316999 Euronext Paris XPAR Bonds
BPFAX BPIFR0.625%22JUL31 FR0013190220 Euronext Paris XPAR Bonds