Displaying 1 - 50 of 97 results
Released Company Title Industry Topic
08 Jul 2024
08:59 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank forsterker sin posisjon som fremtidens lokalbank: Endringer i organisasjon og ledergruppe 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
05 Jul 2024
13:51 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Jun 2024
14:13 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Jun 2024
08:42 CEST
Flekkefjord Sparebank Frendebankene med fondssatsing: Kjøper kapitalforvaltningsselskapet Borea 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
14 Jun 2024
13:44 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Jun 2024
13:42 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
03 Jun 2024
09:18 CEST
Flekkefjord Sparebank Utvidelse av FFSB17 PRO 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 May 2024
23:51 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank - Avtale om market making med Norne Securities AS 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 May 2024
08:45 CEST
Flekkefjord Sparebank Blir del av nytt samarbeid 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
21 May 2024
22:18 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank – Kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret 30101010 Banks Kapital- og stemmerettsendringer
14 May 2024
13:48 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 May 2024
08:33 CEST
Flekkefjord Sparebank Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Flekkefjord Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 May 2024
08:33 CEST
Flekkefjord Sparebank Oslo Børs - Decision on admission to trading – Flekkefjord Sparebank 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
10 May 2024
14:29 CEST
Flekkefjord Sparebank Oslo Børs - Mottatt søknad om opptak til handel – Flekkefjord Sparebank - Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
10 May 2024
14:29 CEST
Flekkefjord Sparebank Oslo Børs - Received application for admission to trading – Flekkefjord Sparebank - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 May 2024
14:23 CEST
Flekkefjord Sparebank Regnskap 1.kvartal 2024 - Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 May 2024
13:58 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Resultat i emisjonen - Innsideinformasjon
07 May 2024
08:46 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Siste dag i bestillingsperioden i den offentlige emisjonen i Flekkefjord Sparebank - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
02 May 2024
13:05 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
23 Apr 2024
08:40 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Start av bestillingsperiode - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Apr 2024
12:54 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Publisering av prospekt - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 Apr 2024
13:23 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
04 Apr 2024
14:31 CEST
Flekkefjord Sparebank Finansiell kalender - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2024
13:45 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
21 Mar 2024
20:53 CET
Flekkefjord Sparebank Generalforsamlingen i Flekkefjord Sparebank har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon - Kapital- og stemmerettsendringer
14 Mar 2024
13:48 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
08 Mar 2024
09:08 CET
Flekkefjord Sparebank Årsregnskap 2023 - Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
06 Mar 2024
13:54 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
29 Feb 2024
23:36 CET
Flekkefjord Sparebank Forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis - Kapital- og stemmerettsendringer
29 Feb 2024
23:24 CET
Flekkefjord Sparebank Årsregnskap 2023 - Årsrapporter og revisjonsberetninger
28 Feb 2024
14:56 CET
Flekkefjord Sparebank FFSB11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Feb 2024
15:11 CET
Flekkefjord Sparebank Utvidelse av FFSB17 PRO - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Feb 2024
15:08 CET
Flekkefjord Sparebank FFSB11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Feb 2024
14:02 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
01 Feb 2024
14:01 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
19 Jan 2024
21:01 CET
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Kjøp av aksjer i Frende Holding AS - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Jan 2024
13:45 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
12 Jan 2024
07:31 CET
Flekkefjord Sparebank FFSB11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Jan 2024
07:26 CET
Flekkefjord Sparebank Utvidelse av FFSB15 PRO ESG - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Dec 2023
14:12 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
14 Dec 2023
13:53 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
06 Dec 2023
13:57 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
14 Nov 2023
13:50 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
06 Nov 2023
13:33 CET
Flekkefjord Sparebank Regnskap 3. kvartal 2023 - Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
02 Nov 2023
13:21 CET
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
16 Oct 2023
13:47 CEST
Flekkefjord Sparebank Rentefastsettelse - Renteregulering
19 Sep 2023
14:06 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Vellykket utstedelse av fondsobligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
18 Sep 2023
13:42 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank: Vurderer utstedelse av fondsobligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Sep 2023
14:41 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank har i dag utstedt sitt første grønne senior obligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Sep 2023
08:50 CEST
Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sparebank har etablert sitt første grønne rammeverk for obligasjonsfinansiering og vurderer utstedelse av grønt obligasjonslån - Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon