Displaying 1 - 50 of 207 results
Released Company Title Industry Topic
12 Jun 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa: Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen 35102030 Office REITs Change in Capital
12 Jun 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa: Information on the total number of voting rights and shares 35102030 Office REITs Change in Capital
12 Jun 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions 35102030 Office REITs Change in Capital
10 Jun 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa shareholders opt for optional dividend for 71% of shares 35102030 Office REITs Change in Capital
10 Jun 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Les actionnaires de Nextensa choisissent le dividende optionnel pour 71% des actions 35102030 Office REITs Change in Capital
10 Jun 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa aandeelhouders kiezen voor 71% van de aandelen voor keuzedividend 35102030 Office REITs Change in Capital
22 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa propose à ses actionnaires un dividende optionnel 35102030 Office REITs Change in Capital
22 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa biedt haar aandeelhouders een keuzedividend aan 35102030 Office REITs Change in Capital
22 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa offers its shareholders an optional dividend 35102030 Office REITs Change in Capital
21 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA NEXTENSA: RESULTATEN OVER Q1 2024 35102030 Office REITs Commercial results
21 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa : RESULTS ON Q1 2024 35102030 Office REITs Commercial results
21 May 2024
07:30 CEST
NEXTENSA NEXTENSA: RÉSULTATS POUR LE Q1 2024 35102030 Office REITs Commercial results
30 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen 35102030 Office REITs Legal
30 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa NV/SA : Information on the total number of voting rights and shares 35102030 Office REITs Legal
30 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa SA: Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions 35102030 Office REITs Legal
11 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa : Convocation à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 35102030 Office REITs General meeting / Board Meeting
11 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa : Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 21 mei 2024 35102030 Office REITs General meeting / Board Meeting
11 Apr 2024
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa : Convocation to the ordinary and extraordinary general shareholders’ meetings of 21 May 2024 35102030 Office REITs General meeting / Board Meeting
21 Feb 2024
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: jaarresultaten 2023 35102030 Office REITs Commercial results
21 Feb 2024
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: annual results 2023 35102030 Office REITs Commercial results
21 Feb 2024
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: RÉSULTATS ANNUELS 2023 35102030 Office REITs Commercial results
02 Jan 2024
07:30 CET
NEXTENSA Quares Residential Investment verwerft residentieel gebouw Imperial op Tour & Taxis van Nextensa 35102030 Office REITs Commercial operations
02 Jan 2024
07:30 CET
NEXTENSA Quares Residential Investment acquires residential building Imperial at Tour & Taxis from Nextensa 35102030 Office REITs Commercial operations
02 Jan 2024
07:30 CET
NEXTENSA Quares Residential Investment acquiert l’immeuble résidentiel Imperial à Tour & Taxis auprès de Nextensa 35102030 Office REITs Commercial operations
20 Nov 2023
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: Résultats intermédiares du Q3 2023 35102030 Office REITs Commercial results
20 Nov 2023
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: Tussentijdse resultaten per Q3 2023 35102030 Office REITs Commercial results
20 Nov 2023
17:40 CET
NEXTENSA Nextensa: Interim results per Q3 2023 35102030 Office REITs Commercial results
26 Oct 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Les promoteurs Nextensa et Promobe ont vendu l’immeuble de bureaux Darwin II à l’État luxembourgeois 35102030 Office REITs Commercial operations
26 Oct 2023
17:40 CEST
NEXTENSA De ontwikkelaars Nextensa en Promobe hebben het kantoorgebouw Darwin II verkocht aan de Luxemburgse staat 35102030 Office REITs Commercial operations
26 Oct 2023
17:40 CEST
NEXTENSA The developers Nextensa and Promobe have sold the Darwin II office building to the Luxembourg State 35102030 Office REITs Commercial operations
22 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA VERWERFT KANTOORGEBOUW MONTOYER 24 IN BRUSSEL 35102030 Office REITs Commercial operations
22 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa acquires office building Montoyer 24 in Brussels 35102030 Office REITs Commercial operations
22 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA ACQUIERT L’IMMEUBLE DE BUREAUX MONTOYER 24 À BRUXELLES 35102030 Office REITs Commercial operations
17 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa: Halfjaarlijks financieel verslag 2023 35102030 Office REITs Commercial results
17 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa: Half-year financial report 2023 35102030 Office REITs Commercial results
17 Aug 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa: Rapport financier semestriel 2023 35102030 Office REITs Commercial results
26 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa SA : PUBLICATION D’UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE   35102030 Office REITs Other subject
26 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa NV : Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving 35102030 Office REITs Other subject
26 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa NV/SA: Publication of a transparency notification 35102030 Office REITs Other subject
24 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING 35102030 Office REITs Other subject
24 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa NV/SA: Publication of a transparency notification 35102030 Office REITs Other subject
24 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA SA : PUBLICATION D’UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE 35102030 Office REITs Other subject
19 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA NV/SA: Information on the total number of voting rights and shares 35102030 Office REITs Other subject
19 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA Nextensa SA : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions 35102030 Office REITs Other subject
19 Jul 2023
17:40 CEST
NEXTENSA NEXTENSA NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen 35102030 Office REITs Other subject
29 Jun 2023
14:30 CEST
NEXTENSA MICHEL VAN GEYTE EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE L’ULI BELGIQUE & LUXEMBOURG 35102030 Office REITs Other subject
29 Jun 2023
14:30 CEST
NEXTENSA MICHEL VAN GEYTE BENOEMD TOT ULI BELGIË & LUXEMBURG VOORZITTER 35102030 Office REITs Other subject
29 Jun 2023
14:30 CEST
NEXTENSA Michel Van Geyte Appointed as Uli Belgium & Luxembourg Chair 35102030 Office REITs Other subject
27 Jun 2023
07:30 CEST
NEXTENSA NEXTENSA CREËERT EEN NIEUWE ENERGIEGEMEENSCHAP IN BRUSSEL 35102030 Office REITs Other subject
27 Jun 2023
07:30 CEST
NEXTENSA Nextensa Creates a New Energy Community in Brussels 35102030 Office REITs Other subject