Displaying 1 - 5 of 5 results
Released Company Title Industry Topic
18 Dec 2023
22:58 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
16 Dec 2022
23:02 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
30 Nov 2022
19:00 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Meldepliktig transaksjon primærinnsider og nærstående 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
08 Nov 2022
21:39 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
11 Nov 2021
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere