Displaying 1 - 15 of 15 results
Released Company Title Industry Topic
13 Nov 2023
16:18 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
08 Nov 2023
12:21 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: Meldepliktig handel tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
24 Aug 2023
08:54 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
18 Aug 2023
11:14 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: Meldepliktig handel tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
12 May 2023
13:59 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte – viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
23 Aug 2022
22:23 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
28 Jun 2022
15:59 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
24 Jun 2022
23:04 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - kjøp av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
17 Jun 2022
08:12 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - kjøp av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
07 Jun 2022
17:27 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - kjøp av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
25 May 2022
17:09 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - kjøp av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
16 May 2022
16:48 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - kjøp av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
10 Jan 2022
20:37 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
10 Jan 2022
19:29 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - Kjøp av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
05 Jan 2022
16:46 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Meldepliktig handel - Kjøp av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer