Displaying 1 - 50 of 250 results
Released Company Title Industry Topic
16 May 2024
13:30 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2024
14:09 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 May 2024
13:47 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 May 2024
07:30 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus God start på 2024 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
13 May 2024
15:53 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG): Tilbakekjøp av obligasjonsgjeld 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 May 2024
12:36 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Apr 2024
16:00 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: Sparebanken Sogn og Fjordane gjennomfører første del av inntreden i SamSpar og SpareBank 1-alliansen 30101010 Banks Innsideinformasjon
23 Apr 2024
07:30 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: SpareBank 1 Gruppen – resultat 1. kvartal 2024 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Apr 2024
15:20 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG): Vellykket utstedelse av et nytt senior preferred obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Apr 2024
09:56 CEST
SpareBank 1 Østfold Akershus Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Mar 2024
13:44 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Mar 2024
13:41 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
22 Mar 2024
12:55 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG): utstedelse av nytt ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Mar 2024
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Protokoll fra møte i representantskapet 21. mars 2024 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Mar 2024
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Eks. utbytte i dag 22. mars 2024 30101010 Banks Eks.dato
18 Mar 2024
13:50 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Mar 2024
14:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG: utstedelse av sertifikatlån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Mar 2024
10:43 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Ettersendelse av vedlegg til møte i representantskapet 21. mars 2024 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
07 Mar 2024
08:52 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Årsrapport 2023 ESEF 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
07 Mar 2024
07:59 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Årsrapport 2023 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
29 Feb 2024
08:00 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Innkalling til møte i representantskapet 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger
22 Feb 2024
17:21 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Protokoll fra egenkapitalbeviseiernes valgmøte 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Feb 2024
13:41 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
19 Feb 2024
13:32 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 Feb 2024
09:15 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Presentasjon fra kapitalmarkedsdag 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Feb 2024
14:02 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Feb 2024
14:27 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG): Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Feb 2024
14:48 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG): Vurderer utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Feb 2024
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte for regnskapsåret 2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Feb 2024
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Lønnsom, engasjert og rigget for videre vekst i regionen 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 Feb 2024
10:42 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Innkalling til valgmøte for egenkaptialbeviseiere i SpareBank 1 Østfold Akershus 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
31 Jan 2024
15:48 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG: utstedelse av nytt grønt senior obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
31 Jan 2024
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: SpareBank 1 Gruppen – resultat 4. kvartal 2023 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
24 Jan 2024
09:11 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Invitasjon til felles kapitalmarkedsdag for SamSpar-bankene og BN Bank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Jan 2024
08:00 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Inngåelse av avtale om sammenslåing av Fremtind Forsikring og Eika Forsikring 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Jan 2024
12:00 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus endrer utlåns- og innskuddsrenter 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
27 Dec 2023
13:43 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Dec 2023
14:11 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
18 Dec 2023
22:58 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
18 Dec 2023
14:02 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Dec 2023
13:45 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Dec 2023
07:30 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Nov 2023
15:17 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
17 Nov 2023
13:46 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Nov 2023
14:37 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Nordic Credit Rating bekrefter 'A' rating og stabile utsikter for SpareBank 1 Østfold Akershus 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Nov 2023
13:49 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Nov 2023
16:18 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
08 Nov 2023
12:21 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: Meldepliktig handel tilbakekjøp 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
07 Nov 2023
10:53 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus: Mulig tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis for inntil NOK 2.700.000 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 Nov 2023
09:40 CET
SpareBank 1 Østfold Akershus Presentasjon Sparebankseminar 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon