Displaying 1 - 50 of 248 results
Released Company Title Industry Topic
28 Sep 2022
16:10 CEST
NTS NTS ASA: Proposal for resource tax on salmon farming in Norway from 1. January 2023 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Sep 2022
16:10 CEST
NTS NTS ASA: Forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Sep 2022
13:13 CEST
NTS Finansiell kalender 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Sep 2022
17:55 CEST
NTS NTS ASA: Meldepliktig handel 50206030 Marine Transportation Flagging
31 Aug 2022
06:30 CEST
NTS NTS ASA: Delårsrapport 2. kvartal 2022 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
15 Jul 2022
09:51 CEST
NTS Update on Regulatory Approvals Relating to the Voluntary Tender Offer for NTS ASA and merger between SalMar ASA and Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
15 Jul 2022
09:51 CEST
NTS Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til det frivillige tilbudet for NTS ASA og fusjon mellom SalMar ASA og Norway Royal Salmon ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
01 Jul 2022
19:22 CEST
NTS NTS ASA (NTS): KONVERTERING AV UTVIKLINGSTILLATELSER SALMONOR AS 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Jun 2022
18:49 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Informasjon om styreendring 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Jun 2022
11:52 CEST
NTS Cash consideration – approval 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
09 Jun 2022
11:50 CEST
NTS Økning i kontantvederlaget i det frivillige tilbudet for NTS etter utbytte på NOK 20 fra SalMar. Oppdatering om gjennomføringsbetingelsene etter den foreslåtte fusjonen med NRS 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Jun 2022
11:50 CEST
NTS Increase of cash consideration in voluntary tender offer for NTS following NOK 20 dividend by SalMar. Update on closing conditions following proposed merger with NRS 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Jun 2022
13:35 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Ekstraordinær generalforsamling 7. juni 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Jun 2022
08:03 CEST
NTS NTS ASA - informasjon om styreendring 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Jun 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA: Sak 3 til dagens ekstraordinære generalforsamling – Driftsrapport 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 Jun 2022
16:07 CEST
NTS NTS ASA: Flagging av fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
03 Jun 2022
14:10 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Oppdatering av sakspapirer til ekstraordinær generalforsamling 7 juni 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
01 Jun 2022
11:29 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
30 May 2022
19:09 CEST
NTS Pressemelding fra Børsklagenemden – NTS ASA 50206030 Marine Transportation Melding fra Oslo Børs
30 May 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Fusjon Norway Royal Salmon ASA og Salmar ASA 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
25 May 2022
06:30 CEST
NTS NTS ASA: Delårsrapport 1.kvartal 2022 50206030 Marine Transportation Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
16 May 2022
11:22 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
13 May 2022
07:58 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 May 2022
16:40 CEST
NTS NTS ASA: Norway Royal Salmon ASA (NRS): Operasjonell og finansiell oppdatering Q1-2022 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
06 May 2022
12:53 CEST
NTS Appeal forwarded to the Stock Exchange Appeals Committee 50206030 Marine Transportation Announcement from Oslo Børs
06 May 2022
12:53 CEST
NTS Klage oversendes Børsklagenemden 50206030 Marine Transportation Melding fra Oslo Børs
04 May 2022
15:38 CEST
NTS SalMar ASA Announces Final Result of Voluntary Tender Offer for NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
04 May 2022
15:38 CEST
NTS SalMar ASA annonserer endelig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Apr 2022
17:31 CEST
NTS SalMar ASA annonserer foreløpig resultat av det frivillige tilbudet for NTSA ASA 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Apr 2022
17:31 CEST
NTS SalMar ASA Announces Preliminary Result of Voluntary Tender Offer for NTS ASA 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Apr 2022
12:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
22:15 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Inngåelse av tilleggsavtale 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
15:36 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
28 Apr 2022
11:37 CEST
NTS NTS ASA: Flagging fullmakter til ordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Flagging
28 Apr 2022
10:04 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
08:49 CEST
NTS NTS ASA – Akseptperioden for det frivillige tilbudet fra SalMar ASA utløper 29. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Apr 2022
08:49 CEST
NTS NTS ASA – The Offer Period Under the Voluntary Tender Offer by SalMar ASA Expires 29 April 2022 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
23 Apr 2022
11:14 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Apr 2022
08:00 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Oppdatert innkalling til ordinær generalforsamling 29. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Apr 2022
17:10 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Krav om ekstraordinær generalforsamling trukket tilbake 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Apr 2022
11:10 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Styre- og organisasjonsendringer 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
17:28 CEST
NTS Mottatt klage på vedtak vedrørende konsolidering og tilbudsplikt 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
17:28 CEST
NTS Appeal of resolution regarding consolidation and mandatory offer received 50206030 Marine Transportation Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 Apr 2022
10:26 CEST
NTS Finansiell kalender 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 Apr 2022
09:42 CEST
NTS NTS ASA (NTS): INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Apr 2022
23:54 CEST
NTS NTS ASA (NTS): Fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 Apr 2022
22:00 CEST
NTS NTS ASA - Årsrapport 2021 50206030 Marine Transportation Årsrapporter og revisjonsberetninger
07 Apr 2022
15:17 CEST
NTS NTS ASA (NTS): ): NTS ASA HAR INNGÅTT AVTALE OM FORLENGELSE AV BROLÅN 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
07 Apr 2022
09:09 CEST
NTS NTS ASA (NTS): NTS STEMMER NEI TIL FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSER I NORWAY ROYAL SALMON ASA (NRS) 50206030 Marine Transportation Innsideinformasjon
06 Apr 2022
17:01 CEST
NTS NTS ASA: Avlysing av ekstraordinær generalforsamling 19. april 2022 50206030 Marine Transportation Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon