Loading... Please wait.
455
13
12
23
Until the launch of the Durum Wheat contract on January 3rd, 2022
Loading... Please wait.

Key Information Document

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.