Loading... Please wait.
Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Quote Vendor Codes

Bloomberg: AEX<index>OMON
Thomson Reuters: 0#AEXD*.E

Nøkkelinformasjonsdokument

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.