Displaying 1 - 50 of 68 results
Released Company Title Industry Topic
02 May 2024
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – Update with regards to the proceedings before the Supreme Court 55102050 Nonferrous Metals Other subject
02 May 2024
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – Update met betrekking tot de procedure voor het Hof van Cassatie 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Apr 2024
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV 2023 Full Year Results 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Apr 2024
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV Jaarresultaten 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 Mar 2024
06:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Petition for interim measures received on 11 March 2024 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 Mar 2024
06:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Verzoekschrift voor voorlopige maatregelen ontvangen op 11 maart 2024 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Sep 2023
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Publication of First Half 2023 Accounts 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Sep 2023
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Publicatie van de eerste helft van 2023 rekeningen 55102050 Nonferrous Metals Other subject
27 Jun 2023
23:55 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV - Results of the annual general shareholders' meetings held on 27 June 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
27 Jun 2023
23:55 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – Resultaten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 27 juni 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Jun 2023
08:00 CEST
NYRSTAR Aanbevelingen van de Raad van Bestuur van Nyrstar NV met betrekking tot de ontvangen voorstellen voor de benoeming van een nieuwe bestuurder 55102050 Nonferrous Metals Other subject
19 Jun 2023
08:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV’s Board recommendations with regard to proposals received for the election of a new director 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 Jun 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Herziene agenda voor de 2022 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 27 juni 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 Jun 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Revised agenda for the 2022 annual general shareholders’ meeting to be held on 27 June 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
26 May 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2022 te houden op 27 juni 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
26 May 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV releases notice for the 2022 annual general shareholders’ meeting to be held on 27 June 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 May 2023
14:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – update with regards to recent litigation 55102050 Nonferrous Metals Other subject
12 May 2023
14:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – update met betrekking tot recente procedures 55102050 Nonferrous Metals Other subject
21 Apr 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV 2022 Full Year Results 55102050 Nonferrous Metals Other subject
21 Apr 2023
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV Jaarresultaten 2022 55102050 Nonferrous Metals Other subject
14 Feb 2023
16:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Update with regards to recent litigation 55102050 Nonferrous Metals Other subject
14 Feb 2023
16:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – update met betrekking tot de recente procedure 55102050 Nonferrous Metals Other subject
13 Jan 2023
12:30 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Update with regards to recent litigation 55102050 Nonferrous Metals Other subject
13 Jan 2023
12:30 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – update met betrekking tot de recente procedure 55102050 Nonferrous Metals Other subject
04 Jan 2023
10:53 CET
NYRSTAR Correction: Nyrstar NV – Writ of summons received on 3 January 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
04 Jan 2023
10:53 CET
NYRSTAR Correction: Nyrstar NV – Dagvaarding ontvangen op 3 januari 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
04 Jan 2023
10:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Dagvaarding ontvangen op 3 januari 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
04 Jan 2023
10:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Writ of summons received on 3 January 2023 55102050 Nonferrous Metals Other subject
18 Nov 2022
07:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV – Hof van Beroep bevestigt intrekking aanstelling college van vennootschapsrechtelijke deskundigen en stopzetting vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek 55102050 Nonferrous Metals Other subject
18 Nov 2022
07:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV –  Court of Appeals confirms revoking of appointment panel of corporate law experts and halting of company law expert investigation 55102050 Nonferrous Metals Other subject
01 Oct 2022
23:45 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: FSMA finaal onderzoeksverslag van de auditeur 55102050 Nonferrous Metals Other subject
01 Oct 2022
23:45 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: FSMA final investigation report 55102050 Nonferrous Metals Other subject
16 Sep 2022
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Publication of First Half 2022 Accounts 55102050 Nonferrous Metals Other subject
16 Sep 2022
17:30 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV: Publicatie van de eerste helft van 2022 rekeningen 55102050 Nonferrous Metals Other subject
02 Aug 2022
19:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV provides update on exercise of put option in NN2 55102050 Nonferrous Metals Other subject
02 Aug 2022
19:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV verschaft verdere informatie over uitoefening putoptie in NN2 55102050 Nonferrous Metals Other subject
28 Jul 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV oefent Putoptie in NN2 uit voor 20 miljoen EUR 55102050 Nonferrous Metals Other subject
28 Jul 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV to exercise put option in NN2 for EUR 20 million 55102050 Nonferrous Metals Other subject
29 Jun 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV - Results of the annual general shareholders' meetings held on 28 June 2022 55102050 Nonferrous Metals Other subject
29 Jun 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV – Resultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 juni 2022 55102050 Nonferrous Metals Other subject
27 May 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV releases notice for the 2021 annual general shareholders’ meeting to be held on 28 June 2022 and provides a further update on the put option review process 55102050 Nonferrous Metals Other subject
27 May 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2021 te houden op 28 juni 2022 en verschaft verdere informatie over de evaluatie van de Putoptie 55102050 Nonferrous Metals Other subject
13 Apr 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV Jaarresultaten 2021 55102050 Nonferrous Metals Other subject
13 Apr 2022
07:00 CEST
NYRSTAR Nyrstar NV 2021 Full Year Results 55102050 Nonferrous Metals Other subject
31 Dec 2021
17:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 55102050 Nonferrous Metals Other subject
31 Dec 2021
17:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV - Publication of a transparency notification (Article 14, first paragraph, of the Belgian Act of 2 May 2007 on the disclosure of major shareholdings) 55102050 Nonferrous Metals Other subject
18 Nov 2021
07:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV: Advies onafhankelijke expert over de Putoptie 55102050 Nonferrous Metals Other subject
18 Nov 2021
07:00 CET
NYRSTAR Nyrstar NV: Put option independent expert’s opinion 55102050 Nonferrous Metals Other subject
09 Nov 2021
22:30 CET
NYRSTAR Nyrstar NV –    Court revokes the appointment of experts and halts expert investigation 55102050 Nonferrous Metals Other subject
09 Nov 2021
22:30 CET
NYRSTAR Nyrstar NV –  Rechtbank vernietigt de aanstelling van deskundigen en zet deskundigenonderzoek stop 55102050 Nonferrous Metals Other subject