Displaying 1 - 50 of 231 results
Released Company Title Industry Topic
19 Apr 2024
11:03 CEST
SCANA Årsrapport 2023 60101030 Oil Equipment and Services Årsrapporter og revisjonsberetninger
19 Apr 2024
11:03 CEST
SCANA Annual report 2023 60101030 Oil Equipment and Services Annual financial and audit Reports
04 Apr 2024
12:49 CEST
SCANA Scana-selskap tildelt kontrakt for levering av forankringsutstyr. 60101030 Oil Equipment and Services Innsideinformasjon
04 Apr 2024
12:49 CEST
SCANA Scana company awarded contract for delivery of mooring equipment. 60101030 Oil Equipment and Services Inside information
21 Mar 2024
08:47 CET
SCANA Scana ASA: Eks. utbytte NOK 0,05 i dag 60101030 Oil Equipment and Services Eks.dato
21 Mar 2024
08:47 CET
SCANA Scana ASA: Ex-dividend NOK 0.05 today 60101030 Oil Equipment and Services Ex Date
20 Mar 2024
15:17 CET
SCANA Scana ASA - Protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling 2024 60101030 Oil Equipment and Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Mar 2024
15:17 CET
SCANA Scana ASA –Extraordinary general meeting 2024 - Minutes 60101030 Oil Equipment and Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
15 Mar 2024
08:49 CET
SCANA Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte. 60101030 Oil Equipment and Services Ex Date
15 Mar 2024
08:49 CET
SCANA Key information relating to the proposed cash dividend. 60101030 Oil Equipment and Services Eks.dato
28 Feb 2024
12:00 CET
SCANA Scana ASA: Notice of Extraordinary General Meeting 60101030 Oil Equipment and Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Feb 2024
12:00 CET
SCANA Scana ASA: Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling 60101030 Oil Equipment and Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Feb 2024
07:55 CET
SCANA Scana ASA: Resultat for fjerde kvartal 2023 60101030 Oil Equipment and Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
23 Feb 2024
07:55 CET
SCANA Scana ASA: Fourth quarter results 2023 60101030 Oil Equipment and Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
19 Feb 2024
15:40 CET
SCANA Scana selskap vinner kontrakt med vesentlig verdi på nødstrømsystem. 60101030 Oil Equipment and Services Innsideinformasjon
19 Feb 2024
15:40 CET
SCANA Scana company secures substantial contract within emergency power systems. 60101030 Oil Equipment and Services Inside information
09 Feb 2024
14:20 CET
SCANA Scana ASA: Invitasjon til presentasjon av Q4 2023 60101030 Oil Equipment and Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Feb 2024
14:20 CET
SCANA Scana ASA: Invitation to presentation of Q4 2023 60101030 Oil Equipment and Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
08 Feb 2024
20:04 CET
SCANA Scana selskap skal levere flere BESS prosjekter i Sverige 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
08 Feb 2024
20:04 CET
SCANA Scana company to deliver multiple BESS projects in Sweden. 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
19 Jan 2024
09:40 CET
SCANA Scana ASA – Kapitalforhøyelse registrert 60101030 Oil Equipment and Services Kapital- og stemmerettsendringer
19 Jan 2024
09:40 CET
SCANA Scana ASA – Increase of Share Capital Registered 60101030 Oil Equipment and Services Total number of voting rights and capital
17 Jan 2024
21:17 CET
SCANA MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE 60101030 Oil Equipment and Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
17 Jan 2024
21:16 CET
SCANA MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE PRIMARY INSIDERS 60101030 Oil Equipment and Services Mandatory notification of trade primary insiders
17 Jan 2024
20:38 CET
SCANA MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE PRIMARY INSIDERS 60101030 Oil Equipment and Services Mandatory notification of trade primary insiders
17 Jan 2024
20:38 CET
SCANA MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE 60101030 Oil Equipment and Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
16 Jan 2024
08:17 CET
SCANA Flaggemelding – Scana ASA 60101030 Oil Equipment and Services Flagging
16 Jan 2024
08:17 CET
SCANA Disclosure of shareholdings – Scana ASA 60101030 Oil Equipment and Services Major shareholding notifications
15 Jan 2024
21:58 CET
SCANA Scana ASA – Utøvelse av aksjeopsjoner tilknyttet aksjeopsjonsprogram av primærinnsidere 60101030 Oil Equipment and Services Meldepliktig handel for primærinnsidere
15 Jan 2024
21:58 CET
SCANA Scana ASA - Exercise of share options associated with the share option program by primary insiders 60101030 Oil Equipment and Services Mandatory notification of trade primary insiders
10 Jan 2024
17:00 CET
SCANA Scana divests well control equipment and will propose an extraordinary dividend payment. 60101030 Oil Equipment and Services Inside information
10 Jan 2024
17:00 CET
SCANA Scana selger brønnkontrollutstyr og vil foreslå utdeling av ekstraordinært utbytte. 60101030 Oil Equipment and Services Innsideinformasjon
05 Jan 2024
16:06 CET
SCANA Scana-selskap tildelt 10-års kontrakt for drift og vedlikehold. 60101030 Oil Equipment and Services Innsideinformasjon
05 Jan 2024
16:06 CET
SCANA Scana company awarded a 10-year contract for operation and maintenance. 60101030 Oil Equipment and Services Inside information
08 Dec 2023
09:17 CET
SCANA Scana selskap sikrer ny kontrakt innen energilagring 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
08 Dec 2023
09:17 CET
SCANA Scana company secure new contract within energy storage 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
01 Dec 2023
09:16 CET
SCANA Scana company awarded contract for delivery and certification deep-water risers 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
01 Dec 2023
09:16 CET
SCANA Scana-selskap tildelt kontrakt for stigerørsystem for dypt vann 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
01 Dec 2023
07:52 CET
SCANA Scana-selskap gjennomfører avtale om virksomhetsoverdragelse av et elektroselskap 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
01 Dec 2023
07:52 CET
SCANA Scana company completes agreement for business transfer from an electrical company 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
22 Nov 2023
16:58 CET
SCANA Scana company awarded frame agreement for Capping Stack & Support Services 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
22 Nov 2023
16:58 CET
SCANA Scana-selskap tildelt rammekontrakt for capping stack og støttetjenester 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
15 Nov 2023
08:41 CET
SCANA Scana company signs agreement for business transfer from an electrical company 60101030 Oil Equipment and Services Non-regulatory press releases
15 Nov 2023
08:41 CET
SCANA Scana- selskap signerer avtale om virksomhetsoverdragelse av et elektroselskap 60101030 Oil Equipment and Services Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
09 Nov 2023
11:57 CET
SCANA Finansiell kalender 60101030 Oil Equipment and Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Nov 2023
11:57 CET
SCANA Financial calendar 60101030 Oil Equipment and Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
06 Nov 2023
10:50 CET
SCANA Finansiell kalender 60101030 Oil Equipment and Services Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Nov 2023
10:50 CET
SCANA Financial calendar 60101030 Oil Equipment and Services Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
01 Nov 2023
08:02 CET
SCANA Scana ASA: Resultat for tredje kvartal 2023 60101030 Oil Equipment and Services Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
01 Nov 2023
08:02 CET
SCANA Scana ASA: Third quarter results 2023 60101030 Oil Equipment and Services Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews