Displaying 1 - 50 of 138 results
Released Company Title Industry Topic
25 Oct 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Déclaration intermediaire du conseil d'administration au 30 septembre pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
25 Oct 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
25 Oct 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Interim statement by the Board of Directors as at 30 September for the third quarter of financial year 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
13 Oct 2021
17:53 CEST
VASTNED BELGIUM Départ du CEO opérationnel de Vastned Belgium lors de la prochaine Assemblée Générale (27/04/2022) 35102045 Retail REITs Corporate life
13 Oct 2021
17:53 CEST
VASTNED BELGIUM Operationele CEO Vastned Belgium vertrekt bij de volgende Algemene Vergadering (27/04/2022) 35102045 Retail REITs Corporate life
13 Oct 2021
17:53 CEST
VASTNED BELGIUM Operational CEO Vastned Belgium leaves at the next General Meeting (27/04/2022) 35102045 Retail REITs Corporate life
27 Jul 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Tussentijds halfjaarverslag van het eerste semester van 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
27 Jul 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Interim half-yearly report for the first half of 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
27 Jul 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Rapport de gestion intermédiaire du premier semestre 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
03 May 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
03 May 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Interim statement of the Board of Directors for the first quarter of 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
03 May 2021
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Belgium: Déclaration intermédiaire du conseil d’administration concernant le premier trimestre en 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Apr 2021
18:00 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Belgium: Announcement of the results of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Shareholders of 28 april 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Apr 2021
18:00 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Belgium: Annonce des résultats des assemblées générales des actionnaires ordinaire et extraordinaire du 28 avril 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Apr 2021
18:00 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Belgium: Bekendmaking van de resultaten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021 35102045 Retail REITs Corporate life
23 Apr 2021
13:57 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Nomination CEO stratégique de Vastned Retail Belgium 35102045 Retail REITs Corporate life
23 Apr 2021
13:57 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Benoeming strategische CEO Vastned Retail Belgium 35102045 Retail REITs Corporate life
23 Apr 2021
13:57 CEST
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Nomination strategic CEO Vastned Retail Belgium 35102045 Retail REITs Corporate life
26 Mar 2021
08:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium publie l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 28 avril 2021 35102045 Retail REITs General meeting / Board Meeting
26 Mar 2021
08:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021 35102045 Retail REITs General meeting / Board Meeting
26 Mar 2021
08:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium publishes the agenda for the ordinary and the extraordinay general meeting of shareholders of April 28, 2020 35102045 Retail REITs General meeting / Board Meeting
08 Feb 2021
18:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Jaarcijfers 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
08 Feb 2021
18:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Annual results 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
08 Feb 2021
18:00 CET
VASTNED RETAIL BELGIUM Vastned Retail Belgium: Résultats annuels 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
22 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
22 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Interim statement by the Board of Directors as at 30 September for the third quarter of financial year 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
22 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Déclaration intermediaire du conseil d'administration au 30 septembre pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 35102045 Retail REITs Corporate life
08 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: appointment Financial Director 35102045 Retail REITs Corporate life
08 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: nomination Financial Director 35102045 Retail REITs Corporate life
08 Oct 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium : benoeming Financial Director 35102045 Retail REITs Corporate life
02 Sep 2020
08:30 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: CEO VASTNED RETAIL N.V. 35102045 Retail REITs Corporate life
02 Sep 2020
08:30 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: CEO VASTNED RETAIL N.V. 35102045 Retail REITs Corporate life
02 Sep 2020
08:30 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: CEO VASTNED RETAIL N.V. 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Jul 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2020 tot 30.06.2020 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Jul 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Half-yearly financial report of the Board of Directors for the period 01.01.2020 to 30.06.2020 35102045 Retail REITs Corporate life
28 Jul 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Rapport financier semestriel du conseil d'administration sur la période du 01.01.2020 au 30.06.2020 35102045 Retail REITs Corporate life
25 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Wijziging binnen het directiecomité van Vastned Retail Belgium Retail REITs Corporate life
25 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Modification within the management committee of Vastned Retail Belgium 35102045 Retail REITs Corporate life
25 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Réorganisation du comité de direction de Vastned Retail Belgium Retail REITs Corporate life
04 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Interim statement from the Board of Directors regarding the first quarter of 2020 Retail REITs Corporate life
04 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Déclaration intermédiaire du Conseil d'administration concernant le premier trimestre 2020 Retail REITs Corporate life
04 May 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2020 Retail REITs Corporate life
29 Apr 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Rapport de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
29 Apr 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Verslag van de gewone algemene vergadering van 29 april 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
29 Apr 2020
18:00 CEST
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium: Report of the ordinary general meeting of 29 April 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
27 Mar 2020
08:00 CET
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium publie l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
27 Mar 2020
08:00 CET
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 29 april 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
27 Mar 2020
08:00 CET
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium publishes the agenda of the ordinary general meeting of April 29, 2020 Retail REITs General meeting / Board Meeting
23 Mar 2020
08:00 CET
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium publiceert een update over de situatie als gevolg van de uitbraak van COVID-19 Retail REITs Corporate life
23 Mar 2020
08:00 CET
VASTNED BELGIUM Vastned Retail Belgium publishes an update on the situation caused by the COVID-19 virus Retail REITs Corporate life