Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Nøkkelinformasjonsdokument

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
23 Feb 2024 FCT_EOD_20240223
23 Feb 2024 FCT_SOD_20240223
22 Feb 2024 FCT_EOD_20240222
22 Feb 2024 FCT_SOD_20240222
21 Feb 2024 FCT_EOD_20240221