Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Quote Vendor Codes

Bloomberg: GG7=A NO<equity>CT
Thomson Reuters: 0#GOGLP:

Nøkkelinformasjonsdokument

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.