Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Quote Vendor Codes

Bloomberg: TRCA<INDEX>CT
Thomson Reuters: 0#FCTS:

Nøkkelinformasjonsdokument

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
22 Jul 2024 FCT_EOD_20240722
22 Jul 2024 FCT_SOD_20240722
21 Jul 2024 FCT_SOD_20230919
19 Jul 2024 FCT_EOD_20240719
19 Jul 2024 FCT_SOD_20240719