Viser 1 - 50 av 324 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
23 Jul 2024
17:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Meldepliktig handel primærinnsider 55102035 Aluminum Meldepliktig handel for primærinnsidere
23 Jul 2024
17:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Mandatory notification of trade by primary insider 55102035 Aluminum Mandatory notification of trade primary insiders
23 Jul 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Solid upstream results, mixed markets 55102035 Aluminum Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
23 Jul 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Solide resultater oppstrøms, blandede markeder 55102035 Aluminum Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
25 Jun 2024
17:04 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Kapitalnedsettelse registrert 55102035 Aluminum Kapital- og stemmerettsendringer
25 Jun 2024
17:04 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro ASA: Registration of share capital reduction 55102035 Aluminum Total number of voting rights and capital
24 Jun 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Hydro og Macquarie formaliserer partnerskap innen fornybar energi 55102035 Aluminum Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
24 Jun 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Hydro and Macquarie formally begin renewable energy partnership 55102035 Aluminum Non-regulatory press releases
31 May 2024
19:16 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Meldepliktig handel primærinnsider 55102035 Aluminum Meldepliktig handel for primærinnsidere
31 May 2024
19:16 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Mandatory notification of trade by primary insider 55102035 Aluminum Mandatory notification of trade primary insiders
21 May 2024
08:36 CEST
NORSK HYDRO ASA NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS 55102035 Aluminum Major shareholding notifications
14 May 2024
13:47 CEST
NORSK HYDRO ASA Rentefastsettelse 55102035 Aluminum Renteregulering
13 May 2024
07:01 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Ny Hydro-sjef vil sette fart på vekst, verdiskaping og bærekraft for å fornye aluminiumsindustrien 55102035 Aluminum Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
13 May 2024
07:01 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: New Hydro CEO accelerating growth, value creation and sustainability to change the game for aluminium 55102035 Aluminum Non-regulatory press releases
13 May 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Changes in Hydro's Executive Leadership Team 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 May 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Endringer i Hydros konsernledelse 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
08 May 2024
08:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Ex-dividend NOK 2.50 today 55102035 Aluminum Ex Date
08 May 2024
08:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 2,50 i dag 55102035 Aluminum Eks.dato
07 May 2024
17:45 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Election of members to the Board of Directors 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 May 2024
17:45 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 May 2024
15:26 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Minutes from the Annual General Meeting 2024 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 May 2024
15:26 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2024 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
25 Apr 2024
16:57 CEST
NORSK HYDRO ASA NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS 55102035 Aluminum Major shareholding notifications
24 Apr 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Resilient in weak markets, positioned for growth 55102035 Aluminum Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
24 Apr 2024
07:00 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Robust i et svakt marked, posisjonert for vekst 55102035 Aluminum Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
18 Apr 2024
10:45 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Primary insiders purchase shares under Long-Term Incentive program and shares to employees 55102035 Aluminum Mandatory notification of trade primary insiders
18 Apr 2024
10:45 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program 55102035 Aluminum Meldepliktig handel for primærinnsidere
12 Apr 2024
08:30 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 2024 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
12 Apr 2024
08:30 CEST
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Innkalling til ordinær generalforsamling 2024 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Mar 2024
12:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Industry and Norwegian government agree on the CO2 compensation scheme 55102035 Aluminum Non-regulatory press releases
15 Mar 2024
12:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Industrien og norske myndigheter enige om CO2-kompensasjonsordningen 55102035 Aluminum Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
14 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Eivind Kallevik ny konsernsjef i Hydro 55102035 Aluminum Innsideinformasjon
14 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Eivind Kallevik appointed CEO of Hydro 55102035 Aluminum Inside information
06 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Trond Olaf Christophersen konstituert CFO i Hydro 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Trond Olaf Christophersen appointed acting CFO in Hydro 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
01 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Pål Kildemo forlater Hydro 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
01 Mar 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Pål Kildemo to leave Hydro 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
16 Feb 2024
08:01 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Hydro signs new USD 1,000 million revolving credit facility 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
16 Feb 2024
08:01 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Hydro signerer ny kredittfasilitet på 1000 millioner dollar 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Feb 2024
14:01 CET
NORSK HYDRO ASA Rentefastsettelse 55102035 Aluminum Renteregulering
14 Feb 2024
08:02 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Annual report 2023 European Single Electronic Format (ESEF) 55102035 Aluminum Annual financial and audit Reports
14 Feb 2024
08:02 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Årsrapport for 2023 European Single Electronic Format (ESEF) 55102035 Aluminum Årsrapporter og revisjonsberetninger
14 Feb 2024
08:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Girer opp for å gripe muligheter i en ny virkelighet 55102035 Aluminum Årsrapporter og revisjonsberetninger
14 Feb 2024
08:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Shifting gear to capture opportunities in a new reality 55102035 Aluminum Annual financial and audit Reports
14 Feb 2024
07:02 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Key information related to proposed cash dividend 55102035 Aluminum Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
14 Feb 2024
07:02 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte 55102035 Aluminum Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Feb 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Fornyer aluminiumsindustrien - Styrker posisjon i utfordrende markeder 55102035 Aluminum Innsideinformasjon
14 Feb 2024
07:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Changing the aluminium game - Strengthening position in challenging markets 55102035 Aluminum Inside information
01 Feb 2024
09:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Markedsdelen av Hydros tilbakekjøpsprogram for 2023-2024 fullført 55102035 Aluminum Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
01 Feb 2024
09:00 CET
NORSK HYDRO ASA Norsk Hydro: Market part of Hydro`s 2023-2024 share buyback program finalized 55102035 Aluminum Acquisition or disposal of the issuer’s own shares