Viser 1 - 50 av 538 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
10 Jul 2024
13:43 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Another major asphalt contract, now with AF 50101010 Construction Non-regulatory press releases
10 Jul 2024
13:42 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Enda en stor asfaltkontrakt, nå med AF 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
08 Jul 2024
14:58 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Tunnel project in Gothenburg 50101010 Construction Non-regulatory press releases
08 Jul 2024
14:58 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Tunneloppdrag i Gøteborg 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
05 Jul 2024
12:05 CEST
Veidekke ASA Veidekke: New residential contract in Oslo 50101010 Construction Non-regulatory press releases
05 Jul 2024
12:02 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Bygger for Fredensborg Bolig i Oslo 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
27 Jun 2024
12:59 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Multi billion kroner contract with the Norwegian Public Roads Administration 50101010 Construction Non-regulatory press releases
27 Jun 2024
12:59 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Milliardkontrakt med Statens vegvesen 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
26 Jun 2024
14:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Fra kontorer til studenthybler i Oslo 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
26 Jun 2024
14:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: From offices to student bedsits in Oslo 50101010 Construction Non-regulatory press releases
25 Jun 2024
10:57 CEST
Veidekke ASA Veidekke: A new school in Stiklestad 50101010 Construction Non-regulatory press releases
25 Jun 2024
10:57 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Nå blir det ny skole på Stiklestad 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
20 Jun 2024
13:31 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Building commercial building for Kitron in Arendal 50101010 Construction Non-regulatory press releases
20 Jun 2024
13:20 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Bygger næringsbygg for Kitron i Arendal 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
10 Jun 2024
14:44 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Billion kroner contract with Nordr in Oslo 50101010 Construction Non-regulatory press releases
10 Jun 2024
14:44 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Milliardavtale med Nordr i Oslo 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
05 Jun 2024
12:58 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Expanding a living and care centre in Skien 50101010 Construction Non-regulatory press releases
05 Jun 2024
12:58 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Utvider bo- og behandlingssenter i Skien 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
31 May 2024
12:09 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Exercise of employee share options in Veidekke ASA 50101010 Construction Mandatory notification of trade primary insiders
31 May 2024
12:06 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA 50101010 Construction Meldepliktig handel for primærinnsidere
29 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA 50101010 Construction Meldepliktig handel for primærinnsidere
29 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Exercise of employee share options in Veidekke ASA 50101010 Construction Mandatory notification of trade primary insiders
24 May 2024
10:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: To continue refurbishment project in Stockholm 50101010 Construction Non-regulatory press releases
24 May 2024
10:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Fortsetter ombyggingsprosjekt i Stockholm 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
21 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Opsjonsinnløsning Veidekke ASA 50101010 Construction Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Exercise of employee share options in Veidekke ASA 50101010 Construction Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
20 May 2024
08:30 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Styrker posisjonen i Nord-Sverige 50101010 Construction Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 May 2024
08:30 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Strengthens its position in northern Sweden 50101010 Construction Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 May 2024
09:36 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Building the Odden residential project in Stavanger 50101010 Construction Non-regulatory press releases
13 May 2024
09:29 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Bygger boligprosjektet Odden i Stavanger 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
08 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Ex-dividend NOK 7.90 today 50101010 Construction Ex Date
08 May 2024
08:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Ex. utbytte kroner 7,90 i dag 50101010 Construction Eks.dato
08 May 2024
07:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Resultat for første kvartal 2024 50101010 Construction Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 May 2024
07:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Q1 2024 results 50101010 Construction Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
07 May 2024
20:48 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Annual General Meeting of Veidekke ASA held 50101010 Construction Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 May 2024
20:46 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA er avholdt 50101010 Construction Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
07 May 2024
14:15 CEST
Veidekke ASA Veidekke: New housing commission in Lørenskog 50101010 Construction Non-regulatory press releases
07 May 2024
14:14 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Nytt boligoppdrag i Lørenskog 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
03 May 2024
12:01 CEST
Veidekke ASA Veidekke: New road maintenance contracts worth NOK 605 million 50101010 Construction Non-regulatory press releases
03 May 2024
11:58 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Nye drift- og vedlikeholdskontrakter på veinettet for 605 millioner kroner 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
02 May 2024
15:22 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Building more homes for OBOS in Tønsberg 50101010 Construction Non-regulatory press releases
02 May 2024
15:18 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Bygger flere boliger for OBOS i Tønsberg 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
30 Apr 2024
16:16 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Building Mediebyen in Stavanger 50101010 Construction Non-regulatory press releases
30 Apr 2024
16:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
30 Apr 2024
10:59 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Invitation to presentation of Q1 2024 results 8 May 2024 50101010 Construction Non-regulatory press releases
30 Apr 2024
10:57 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Invitasjon til presentasjon av resultat for første kvartal 8. mai 2024 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
19 Apr 2024
12:10 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Rehabilitating Nyhellervatn dam for Hafslund 50101010 Construction Non-regulatory press releases
19 Apr 2024
12:07 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Rehabiliterer dam Nyhellervatn for Hafslund 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
17 Apr 2024
07:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: Skal renovere historisk bygg på Rådhuspladsen i København 50101010 Construction Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
17 Apr 2024
07:00 CEST
Veidekke ASA Veidekke: To renovate historic building at Copenhagen City Hall Square 50101010 Construction Non-regulatory press releases