Viser 1 - 50 av 196 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
06 Dec 2021
08:00 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx wins Swedish tender for surface disinfection: ”This is a milestone 20103010 Biotechnology Inside information
06 Dec 2021
08:00 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx vinner Svensk anbud på overflatedesinfeksjon: - Dette er en milepæl 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
01 Dec 2021
07:30 CET
SOFTOX SOLUTIONS EU-kommisjonens tolkning av Biocidregelverket åpner for at SoftOx kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU og EØS området 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
01 Dec 2021
07:30 CET
SOFTOX SOLUTIONS The EU Commission's interpretation of the Biocidal Regulations can allow SoftOx to enter the market with all its disinfectant products in the EU and EEA area 20103010 Biotechnology Inside information
22 Nov 2021
14:14 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Norges Forskningsråd innvilger 2,4 MNOK til utvikling av multiprodukt for forvaret 20103010 Biotechnology Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
22 Nov 2021
14:14 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: The Research Council of Norway grants NOK 2.4 million for the development of a multi-product for use by the Armed Forces. 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
17 Nov 2021
19:32 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS Strategy and Capital Markets Day, including Q3 2021 Presentation 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
17 Nov 2021
07:00 CET
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2021 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
16 Nov 2021
15:30 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Forsvarsdepartementet garanterer NOK 10,6 millioner i støtte i forbindelse med stor EU-søknad 20103010 Biotechnology Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
16 Nov 2021
15:30 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: The Ministry of Defence guarantees NOK 10.6 million in support in connection with a large EU application 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
08 Nov 2021
12:14 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Invitation to Strategy and Capital Markets Day, including Q3 2021 results 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
19 Oct 2021
14:36 CEST
SOFTOX SOLUTIONS FØRSTE PASIENT INKLUDERT I KLINISK STUDIE FOR SOFTOX SÅRBEHANDLING TIL KRONISK SÅR (SBE-01 STUDIEN) 20103010 Biotechnology Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Oct 2021
14:36 CEST
SOFTOX SOLUTIONS FIRST PATIENT ENROLLED IN THE CLINICAL STUDY FOR SOFTOX WOUND TREATMENT AGENT FOR CHRONIC WOUNDS, BIOFILM ERADICATOR (SBE-01 STUDY) 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
19 Oct 2021
08:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS: FØRSTE PASIENT INNRULLERT I STUDIET AV SOFTOX INHALASJONS LØSNING (SIS) 20103010 Biotechnology Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
19 Oct 2021
08:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS: FIRST SUBJECT ENROLLED IN TRIAL OF SOFTOX INHALED SOLUTION (SIS) 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
14 Oct 2021
09:21 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Strengthens the liquidity 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
14 Oct 2021
09:21 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Styrker likviditeten 20103010 Biotechnology Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Oct 2021
15:13 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS: HAR FÅTT GODKJENNING FRA DANSKE LÆGEMIDDELSTYRELSEN FOR Å STARTE FØRSTE KLINISKE STUDI AV SOFTOX INNHALASJONS LØSNING (SIS) 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
06 Oct 2021
15:13 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS: APPROVAL RECEIVED FROM DANISH MEDICINES AGENCY TO COMMENCE FIRST CLINICAL TRIAL OF SOFTOX INHALED SOLUTION (SIS) 20103010 Biotechnology Inside information
30 Sep 2021
17:19 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS has received a response from the Ministry of Climate and Environment 20103010 Biotechnology Inside information
30 Sep 2021
17:19 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS har mottatt svar fra Klima- og miljødepartementet 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
22 Sep 2021
09:34 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS has received a response from the Ministry of Climate and Environment 20103010 Biotechnology Inside information
22 Sep 2021
09:34 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS har mottatt svar fra Klima- og miljødepartementet 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
17 Sep 2021
12:11 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS has received a response from the Norwegian Environment Agency (NEA) regarding the new application for national approval for its disinfection products 20103010 Biotechnology Inside information
17 Sep 2021
12:11 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS har mottatt svar fra Miljødirektoratet angående ny søknad om nasjonal godkjennelse for sine desinfeksjonsprodukter 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
09 Sep 2021
09:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS Q2-2021 Presentation 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
08 Sep 2021
07:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND FIRST HALF OF 2021 20103010 Biotechnology Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
06 Sep 2021
09:37 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Secures production at a competitive price 20103010 Biotechnology Inside information
06 Sep 2021
09:37 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Sikrer leveransekraften til en konkurransedyktig pris 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
02 Sep 2021
08:32 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: INVITATION TO PRESENTATION OF SECOND QUARTER AND HALF YEAR 2021 RESULTS 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
31 Aug 2021
09:58 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS WINS NATIONAL HOSPITAL TENDER FOR HAND DISINFECTANTS 20103010 Biotechnology Inside information
31 Aug 2021
09:58 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS VINNER NASJONALT SYKEHUSANBUD PÅ HÅNDDESINFEKSJON 20103010 Biotechnology Innsideinformasjon
19 Jul 2021
08:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS - Project update: SoftOx Biofilm Eradicator (SBE) 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
19 Jul 2021
08:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS - Prosjekt oppdatering: SoftOx Biofilm Eradicator (SBE) 20103010 Biotechnology Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
02 Jul 2021
13:39 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS HAR LEVERT INN NY SØKNAD OM NASJONAL GODKJENNELSE FOR SINE DESINFEKSJONSPRODUKTER 20103010 Biotechnology Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
02 Jul 2021
13:39 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS HAS SUBMITTED A NEW APPLICATION FOR NATIONAL APPROVAL FOR ITS DISINFECTION PRODUCTS 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
23 Jun 2021
11:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: SWIS-02 STUDY RESULTS SHOWS SUPERIOR WOUND HEALING 20103010 Biotechnology Inside information
07 Jun 2021
07:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: The Danish Medicines Agency has given a conditional approval for the first study in humans for SoftOx Inhalation Solution (SIS) for the treatment of respiratory infections. 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
29 Apr 2021
16:15 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS Q1-2021 Presentation 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
29 Apr 2021
07:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: First Quarter 2021 Results 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
26 Apr 2021
13:58 CEST
SOFTOX SOLUTIONS Presentation of SoftOx Solution AS First quarter 2021 Results 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
13 Apr 2021
19:46 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Protokoll fra generalforsamling 20103010 Biotechnology Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
09 Apr 2021
08:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: NATIONAL COMMITTEE ON HEALTH RESEARCH ETHICS APPROVES FIRST-IN-HUMAN CLINICAL STUDY FOR SOFTOX WOUND TREATMENT AGENT FOR CHRONIC WOUNDS, BIOFILM ERADICATOR (SBE) 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
06 Apr 2021
09:00 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 20103010 Biotechnology Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
06 Apr 2021
08:45 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: Annual Report 2020 20103010 Biotechnology Annual financial and audit Reports
29 Mar 2021
14:32 CEST
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: The Swedish Chemicals Agency rejected the application for approval of SoftOx Disinfection Products – requesting more data, - can lead to six months delay 20103010 Biotechnology Inside information
23 Mar 2021
15:49 CET
SOFTOX SOLUTIONS SOFTOX SOLUTIONS AS HAS COMPLETED ENROLMENT OF SOFTOX WOUND IRRIGATION SOLUTION CONFIRMATORY STUDY (SWIS-02) 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
22 Mar 2021
08:30 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS and the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) have entered into a collaboration agreement 20103010 Biotechnology Non-regulatory press releases
17 Mar 2021
10:05 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: New share capital registered 20103010 Biotechnology Total number of voting rights and capital
16 Mar 2021
13:53 CET
SOFTOX SOLUTIONS SoftOx Solutions AS: New share capital registered 20103010 Biotechnology Total number of voting rights and capital