Viser 1 - 50 av 537 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
11 Jul 2024
13:43 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
11 Jul 2024
07:30 CEST
SpareBank 1 Østlandet Fremtind Forsikring- Result 2nd quarter 2024 and Year-to-Date 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
11 Jul 2024
07:30 CEST
SpareBank 1 Østlandet Fremtind Forsikring- Resultat 2. kvartal 2024 og hittil i år 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Jul 2024
13:33 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
28 Jun 2024
17:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Finanstilsynet godkjenner fusjonen mellom Fremtind Forsikring og Eika Forsikring 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Jun 2024
17:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) approves the merger between Fremtind Forsikring and Eika Forsikring 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Jun 2024
16:54 CEST
SpareBank 1 Østlandet Disclosure of large shareholding in SpareBank1 Østlandet 30101010 Banks Major shareholding notifications
28 Jun 2024
15:56 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): New Senior Non-Preferred NOK bond 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Jun 2024
13:50 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
26 Jun 2024
13:58 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
20 Jun 2024
12:27 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
19 Jun 2024
15:59 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Successful issuance of Senior Non-Preferred NOK bonds 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
18 Jun 2024
10:32 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Acquisition of equity certificates by primary insider 30101010 Banks Mandatory notification of trade primary insiders
18 Jun 2024
10:32 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Kjøp av egenkapitalbevis av primærinnsider 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
18 Jun 2024
10:21 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL) – Contemplating issuance of NOK Senior Non-Preferred bonds 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
13 Jun 2024
13:52 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Jun 2024
13:49 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Jun 2024
13:48 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
12 Jun 2024
11:13 CEST
SpareBank 1 Østlandet SPOL57 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Jun 2024
11:13 CEST
SpareBank 1 Østlandet SPOL57 PRO - Key information relating to partial redemption of bond issue 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
12 Jun 2024
08:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Felles resultatpresentasjon 2. kvartal 2024 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
12 Jun 2024
08:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Joint presentation of 2nd Quarter 2024 accounts 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
11 Jun 2024
15:21 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Successful issuance of Additional Tier 1 bond 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
11 Jun 2024
15:21 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Vellykket utstedelse av nytt fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Jun 2024
11:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet Merger of SpareBank 1 Østlandet and Totens Sparebank - the Norwegian Competition Authority has cleared the transaction 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
10 Jun 2024
11:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet Sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank - Konkurransetilsynet har klarert gjennomføring av transaksjonen 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Jun 2024
09:49 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Vurderer utstedelse av nytt fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Jun 2024
09:49 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Contemplating issuance of Additional Tier 1 bonds 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Jun 2024
12:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Notification of administrative fine from the FSA 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
07 Jun 2024
12:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Varsel om overtredelsesgebyr fra Finanstilsynet 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
06 Jun 2024
13:45 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Jun 2024
13:43 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Jun 2024
13:43 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
05 Jun 2024
11:04 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Delinnfrielse av SPOL56 PRO 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 Jun 2024
11:04 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Partial redemption of SPOL56 PRO 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
04 Jun 2024
14:34 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
04 Jun 2024
14:34 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Successful issuance of Tier 2 bond 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
04 Jun 2024
08:47 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Vurderer utstedelse av ansvarlig obligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
04 Jun 2024
08:47 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Contemplating issuance of Tier 2 capital 30101010 Banks Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
23 May 2024
13:21 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 May 2024
13:37 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 May 2024
07:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
21 May 2024
07:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Meldepliktig handel - Spareprogram for ansatte 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
21 May 2024
07:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Allocation of equity capital certificates to savings programme 30101010 Banks Mandatory notification of trade primary insiders
21 May 2024
07:00 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): Mandatory notification of trade - Savings programme 30101010 Banks Acquisition or disposal of the issuer’s own shares
16 May 2024
13:30 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 May 2024
13:29 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
15 May 2024
14:08 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 May 2024
13:48 CEST
SpareBank 1 Østlandet Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
08 May 2024
10:05 CEST
SpareBank 1 Østlandet SpareBank 1 Østlandet (SPOL): A strong result with solid core banking operations 30101010 Banks Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews