Viser 1 - 50 av 138 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
05 Mar 2021
13:40 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
05 Mar 2021
13:40 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
15 Feb 2021
13:38 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank KONSOLIDERT OG KORRIGERT KAPITALDEKNING 4. KVARTAL 2020 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
10 Feb 2021
07:15 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank EKS. DATO 30101010 Banks Eks.dato
10 Feb 2021
07:05 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank DELÅRSRAPPORT 4. KVATAL 2020 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
14 Jan 2021
13:59 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
11 Jan 2021
08:07 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Flaggepliktig handel 30101010 Banks Flagging
29 Dec 2020
13:44 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
29 Dec 2020
13:44 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
18 Dec 2020
10:00 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Voss Veksel- og Landmandsbank ASA og Eika Alliansen har inngått avtalen med TietoEVRY om framtidig kjernebankløysing 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
16 Dec 2020
14:10 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
16 Dec 2020
14:10 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
15 Dec 2020
16:52 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Voss Veksel- og Landmandsbank ASA og Eika Alliansen har inngått opsjonsavtale med TietoEvry om framtidig kjernebankløysing 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
15 Dec 2020
16:49 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank VEKSELBANKEN HELD FRAM I EIKA ALLIANSEN 30101010 Banks Innsideinformasjon
15 Dec 2020
16:42 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank UTBYTTE FOR REKNESKAPSÅRET 2019 30101010 Banks Innsideinformasjon
10 Dec 2020
13:27 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Dec 2020
13:37 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Dec 2020
13:37 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
07 Dec 2020
13:33 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
07 Dec 2020
13:33 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
23 Nov 2020
11:47 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Finansiell kalender 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
17 Nov 2020
17:41 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank Vurdering av alliansetilknyting 30101010 Banks Innsideinformasjon
27 Oct 2020
07:05 CET
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA KONSOLIDERT KAPITALDEKNING 3. KVARTAL 2020 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
21 Oct 2020
07:10 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA DELÅRSRAPPORT 3. KVATAL 2020 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
14 Oct 2020
13:45 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
28 Sep 2020
13:47 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
28 Sep 2020
13:47 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
16 Sep 2020
13:57 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
16 Sep 2020
13:57 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
10 Sep 2020
13:54 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Sep 2020
13:42 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Sep 2020
13:42 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
07 Sep 2020
13:46 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
07 Sep 2020
13:46 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
12 Aug 2020
07:10 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA DELÅRSRAPPORT 2. KVATAL 2020 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
31 Jul 2020
07:25 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Meldepliktig handel 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
14 Jul 2020
13:45 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
26 Jun 2020
14:02 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
26 Jun 2020
14:02 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
16 Jun 2020
13:09 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
16 Jun 2020
13:09 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
12 Jun 2020
09:29 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
10 Jun 2020
13:45 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Jun 2020
13:34 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
08 Jun 2020
13:34 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
05 Jun 2020
13:39 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
05 Jun 2020
13:39 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Renteregulering 30101010 Banks Renteregulering
14 May 2020
07:30 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Meldepliktig handel 30101010 Banks Utsteders meldeplikt ved handel i egne aksjer
12 May 2020
12:39 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Vekselbanken set ned renta på utlån og innskot 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Apr 2020
20:09 CEST
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA TRYKT ÅRSMELDING 2019 30101010 Banks Årsrapporter og revisjonsberetninger