Viser 1 - 50 av 331 resultater
Tid Selskap Tittel Sektor Kategori
28 Mar 2023
08:50 CEST
SalMar ASA SalMar - Proposal for resource rent tax on aquaculture in Norway 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
28 Mar 2023
08:50 CEST
SalMar ASA SalMar - Forslag på grunnrenteskatt på havbruk i Norge 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
28 Feb 2023
15:20 CET
SalMar ASA SalMar - Meldepliktig handel 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Meldepliktig handel for primærinnsidere
28 Feb 2023
15:20 CET
SalMar ASA SalMar - Mandatory notification of trade 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Mandatory notification of trade primary insiders
22 Feb 2023
06:30 CET
SalMar ASA SalMar - Nytt industrielt kraftsenter etablert i årets siste kvartal gjennom vellykket gjennomføring av transaksjonene med NTS, NRS og SalmoNor 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
22 Feb 2023
06:30 CET
SalMar ASA SalMar - New industrial powerhouse established in the last quarter of 2022 after successful completion of the transactions with NTS, NRS and SalmoNor 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
16 Feb 2023
16:30 CET
SalMar ASA SalMar - Invitasjon til presentasjon av resultater for fjerde kvartal 2022 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
16 Feb 2023
16:30 CET
SalMar ASA SalMar - Invitation to presentation of the fourth quarter 2022 results 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
19 Jan 2023
14:30 CET
SalMar ASA Ny rente 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Renteregulering
13 Jan 2023
08:30 CET
SalMar ASA Strategic review of SalMar's indirect holding in Frøy ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
09 Jan 2023
16:35 CET
SalMar ASA SalMar - Q4 2022 Trading update 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 Jan 2023
18:25 CET
SalMar ASA NTS ASA: Ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
05 Jan 2023
18:25 CET
SalMar ASA NTS ASA: Extraordinary General Meeting 5 January 2023 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
03 Jan 2023
16:54 CET
SalMar ASA SalMar ASA annonserer tvungen innløsning av aksjer i NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 Jan 2023
16:54 CET
SalMar ASA SalMar ASA announces compulsory acquisition of shares in NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Dec 2022
12:30 CET
SalMar ASA Oppgjør av det pliktige tilbudet på NTS ferdigstilt 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Dec 2022
12:30 CET
SalMar ASA Settlement of Mandatory Tender Offer for NTS Complete 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
29 Dec 2022
12:00 CET
SalMar ASA SalMar ASA - Salg av 51,28 % av aksjene i Arctic Fish Holding AS ferdigstilt 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Dec 2022
12:00 CET
SalMar ASA SalMar ASA - Sale of 51.28% of the shares in Arctic Fish Holding AS completed 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
23 Dec 2022
08:00 CET
SalMar ASA SalMar ASA - Arctic Fish oppdatering: godkjenning fra EU-kommisjonen 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Dec 2022
08:00 CET
SalMar ASA SalMar ASA - Arctic Fish update: EU Commission approval 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
22 Dec 2022
17:26 CET
SalMar ASA SalMar ASA Announces Final Result of Mandatory Tender Offer for NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
22 Dec 2022
17:26 CET
SalMar ASA SalMar ASA annonserer endelig resultat av det pliktige tilbudet for NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Dec 2022
17:55 CET
SalMar ASA SalMar - 2022 share-based incentive scheme for senior executives and key personnel 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
21 Dec 2022
17:55 CET
SalMar ASA SalMar - Aksjebasert incentivprogram 2022 for ledende ansatte og nøkkelpersoner 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Dec 2022
17:20 CET
SalMar ASA SalMar ASA annonserer foreløpig resultat av det pliktige tilbudet for NTSA ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
21 Dec 2022
17:20 CET
SalMar ASA SalMar ASA announces preliminary result of Mandatory Tender Offer for NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
21 Dec 2022
08:00 CET
SalMar ASA NTS ASA - Final day of offer period for the mandatory offer by SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
21 Dec 2022
08:00 CET
SalMar ASA NTS ASA - Siste dag av akseptperioden for det pliktige tilbudet fra SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Dec 2022
12:37 CET
SalMar ASA Acceptances received under mandatory offer to acquire all shares in NTS ASA – disclosure of major shareholding 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
20 Dec 2022
12:37 CET
SalMar ASA Mottatte aksepter under det pliktige tilbudet for erverv av alle aksjene i NTS ASA - flagging 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Nov 2022
10:30 CET
SalMar ASA SalMar - Meldepliktig handel 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Meldepliktig handel for primærinnsidere
30 Nov 2022
10:30 CET
SalMar ASA SalMar - Mandatory notification of trade 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Mandatory notification of trade primary insiders
22 Nov 2022
16:59 CET
SalMar ASA Launch of mandatory offer to acquire all shares in NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
22 Nov 2022
16:59 CET
SalMar ASA Fremsettelse av pliktig tilbud for erverv av alle aksjene i NTS ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
15 Nov 2022
11:30 CET
SalMar ASA SalMar - update of issuer rating from Nordic Credit Rating 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
15 Nov 2022
11:30 CET
SalMar ASA SalMar - oppdatering av selskapsrating fra Nordic Credit Rating 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
11 Nov 2022
18:27 CET
SalMar ASA Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Meldepliktig handel for primærinnsidere
11 Nov 2022
18:27 CET
SalMar ASA Release of employee restricted share units in SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Mandatory notification of trade primary insiders
10 Nov 2022
14:55 CET
SalMar ASA Oppgjør av det frivillige tilbudet på NTS gjennomført - flagging 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Nov 2022
14:55 CET
SalMar ASA Settlement of voluntary tender offer for NTS completed – major shareholding disclosure 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State
10 Nov 2022
06:30 CET
SalMar ASA SalMar - Continuing the solid trend with strong operational and financial performance 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Half yearly financial reports and audit reports/limited reviews
10 Nov 2022
06:30 CET
SalMar ASA SalMar - Fortsetter den solide trenden med sterke operasjonelle og finansielle resultater 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
09 Nov 2022
08:20 CET
SalMar ASA SalMar - Meldepliktig transaksjon 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Innsideinformasjon
08 Nov 2022
12:33 CET
SalMar ASA Flagging - SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Flagging
08 Nov 2022
12:00 CET
SalMar ASA SalMar - new share capital registered 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Total number of voting rights and capital
08 Nov 2022
12:00 CET
SalMar ASA SalMar - ny aksjekapital registrert 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Kapital- og stemmerettsendringer
08 Nov 2022
11:03 CET
SalMar ASA Flagging i Salmar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Flagging
08 Nov 2022
08:24 CET
SalMar ASA Flagging i SalMar ASA 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Flagging
08 Nov 2022
08:11 CET
SalMar ASA SalMar - Merger between SalMar and NRS - key information relating to delivery of merger consideration shares 45102010 Farming, Fishing, Ranching and Plantations Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State