Symbol Name ISIN Exchange Market Type
SAN SANOFI FR0000120578 Euronext Paris XPAR Stock