Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ENGI ENGIE FR0010208488 Euronext Paris XPAR Stocks
EGL MOTA ENGIL PTMEN0AE0005 Euronext Lisbon XLIS Stocks