Symbol Naam ISIN Exchange Market Type
NEXV9 NEXANS OCT9 FR0000867483 Euronext Paris XPAR Repo
NEXU9 NEXANS SEP9 FR0000867475 Euronext Paris XPAR Repo
NXIV9 NEXITY OCT9 QS0011026984 Euronext Paris XPAR Repo
NXIU9 NEXITY SEP9 QS0011026976 Euronext Paris XPAR Repo