Bedrijfsprofiel

NR21 is een commanditaire vennootschap op aandelen, sinds 1 augustus 2019 onder de controle van Altarea, de moedermaatschappij van de groep Altarea, aanwezig op de drie belangrijkste vastgoedmarkten (Winkels, Wonen en Bedrijfsvastgoed) als ontwikkelaar en investeerder, waarmee de vennootschap met name leidinggevend is op het gebied van grote gemengde projecten voor stadsvernieuwing in Frankrijk. Tijdens het boekjaar 2019 had NR21 nauwelijks enige activiteit. De vennootschap bezit geen filialen en deelnemingen meer en heeft geen werknemers in dienst.

Bron: Cofisem - laatste update: 19 May 2020
Bestuurders
Zaakvoerder Alain Taravella
Bron: Cofisem - laatste update: 24 Sep 2019
Kerncijfers
Millenium 2017 2016 2015 2014 2013
Omzet 10,170 10,420 10,828 11,447 15,655
Opbrengsten van de gewone activiteiten 10,170 10,420 10,828 11,447 15,655
Bedrijfsresultaat -588 -313 -81 675 -2,353
Kost van de netto financiële schuldpositie
Quotum resultaat uit geassocieerde ondernemingen
Nettoresultaat van de beëindigde activiteiten -1
Netto resultaat -169 39 -171 510 -1,348
Nettoresultaat (aandeel van de groep) -169 39 -171 510 -1,348
Eind van het fiscale jaar 3.18 3.17 3.16 3.15 3.14
Duur van het fiscale jaar (in maanden) 12 12 12 12 15
Valuta en rekeneenheid EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden EUR - duizenden
Boekhoud regels
Bron: Cofisem - laatste update: 19 May 2020
Aandeelhoudersinformatie
Altarea 77.57 %
Bron: Cofisem - laatste update: 30 Oct 2019

Adres

NR21

8 Avenue Delcassé
FR-75008 Paris
France
Bron: Cofisem - laatste update: 19 May 2020