Forslag om emisjoner og konvertering.

04 Mar 2022 08:45 CET

Bedrijfsnaam

Skagerrak Spb 17/22 FRN, Skagerrak Spb 17/PERP FRN C HYBRID, Skagerak Spb 18/PERP FRN C HYBRID, Skagerrak Spb 18/22 FRN, Skagerrak Spb 19/23 FRN, Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB, Skagerrak Spb 19/24 FRN, Skagerrak Spb 20/24 FRN, Skagerrak Spb 20/25 FRN, Skagerrak Spb 21/25 FRN, Skagerrak Spb 21/26 FRN

ISIN

NO0010807175, NO0010812415, NO0010818172, NO0010839327, NO0010851991, NO0010863731, NO0010866577, NO0010891153, NO0010911837, NO0010922933, NO0011017121, NO0011129561

Styret i Skagerrak Sparebank har vedtatt forslag om gjennomføring av en delvis
garantert fortrinnsrettsemisjon, ansatteemisjon, konvertering av grunnfond og
etablering av sparebankstiftelse.


Bron

Skagerrak Sparebank

Provider

Oslo Børs Newspoint