Wat is een obligatie? Wat zijn de verschillende soorten obligaties? Hoe verschilt een obligatie van een aandeel? Hoe beleg je in een obligatie?

Nathalie Masset, Head of Fixed Income van Euronext, beantwoord deze vragen en verteld over de beleggingsmogelijkheden en werking van obligaties.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een financieel product dat uit een deel van een lening bestaat.

Een obligatie wordt uitgegeven door:

 • een onderneming,
 • een bank,
 • een overheid,
 • een gemeente
 • of een stad

Dit deel van een lening, ook wel coupon genoemd, is vrij verhandelbaar op de markt door zowel particuliere als professionele beleggers.

Een obligatie is dus in feite een schuldbewijs dat door een belegger op de financiële markt kan worden gekocht.

Coupon en rentevergoeding

Net als bij een andere lening betaalt de uitgever van de  obligatie de belegger een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijkse rentevergoeding.  Deze is vastgelegd in een ‘coupon’ en wordt daarom ook wel couponrente genoemd. De hoogte van deze vergoeding is vaststaand, dat wil zeggen vooraf vastgesteld, of is voorspelbaar omdat deze worden bepaald op basis van een vooraf vastgestelde formule.

Wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie?

Er zijn veel verschillen, maar het belangrijkste verschil zit in de onderliggende rechten.

 • Een aandeel is een stukje bezit dat de eigenaar rechten en plichten geeft.
 • Een obligatie daarentegen is een schuldbewijs dat de obligatiehouder (de geldschieter oftewel de belegger) en de schuldlener (de onderneming) contractueel bindt voor een bepaalde periode.

Aandeelhouder of Obligatiehouder

De houder van een obligatie is vergelijkbaar met een bank die projecten van een onderneming financiert tegen een vergoeding, de rente. Een obligatiehouder ontvangt regelmatige rentebetalingen en krijgt zijn investering op de vervaldag terugbetaald, wat er ook gebeurt.

Een aandeelhouder is voor een deel eigenaar van de onderneming en is voor zijn rendement afhankelijk van de financiële resultaten en prestaties van de onderneming.

Zijn er verschillende soorten obligaties?

De belangrijkste onderverdeling is die  op basis van de  uitgevende instelling, ook wel emittent genoemd:

 • Overheden
 • Ondernemingen

Staatsobligaties en Bedrijfsoblogaties

In de markt worden obligaties die uitgegeven worden door overheden van bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, of de Verenigde Staten meestal "staatsobligaties" genoemd. Obligaties van ondernemingen staan bekend als "bedrijfsobligaties".

Bedrijfsobligaties worden uitgegeven door partijen die geen overheid zijn en ook niet tot de publieke sector behoren. Het gaat meestal om industriële bedrijven, bedrijven die zijn opgenomen in nationale indices zoals de CAC40 , of financiële instellingen.

Investment grade en speculatieve obligaties

Ook maken we een onderscheid tussen:

 • Bedrijfsobligaties, waarvan de solvabiliteit (oftewel de financiële betrouwbaarheid) van de onderneming door ratingbureaus hoog wordt ingeschat. Deze noemen we   "investment grade" obligaties,
 • Obligaties met een  lagere betrouwbaarheidsrating; deze noemen we "speculatieve " obligaties.

Waarom beleggen in obligaties?

U moet altijd een afweging maken waarom u wel of niet in een bepaald beleggingsinstrument gaat beleggen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van risico’s en mogelijk rendement.

De voordelen van Obligaties:

 • Risicospreiding
  Het toevoegen van obligaties aan uw beleggingsportefeuille zorgt voor risicospreiding: u wordt minder blootgesteld aan gebruikelijke risicofactoren die aandelen doorgaans beïnvloeden.
 • Diversificatie
  Diversificatie van uw beleggingsportefeuille en de stabilisatie van de inkomsten kunnen een belangrijke redenen zijn om in obligaties te beleggen. Door de stabiele koersen en het contractueel vastgelegde rendement (d.w.z. het bedrag van het rendement dat een belegger zal ontvangen) kunnen toekomstige inkomsten met zekere nauwkeurigheid worden berekend. In dit opzicht zijn obligaties één van de weinige financiële instrumenten die een dergelijke voorspelbaarheid bieden.

Verder kan een belegger gebruik maken van betrouwbare informatie van ratingbureaus die  bedrijven voortdurend screenen en controleren.

Het financieren van de economie

De voornaamste reden om in obligaties te beleggen, is economisch. Obligaties zijn het enige financiële instrument dat rechtstreeks van invloed is op de financieringscapaciteit van ondernemingen. Een onderneming, overheid, regio of gemeente die obligaties uitgeeft, geeft een obligatie uit voor de financiering van:  

 • een project,
 • aankoop,
 • of constructie te kunnen financieren.

Met een obligatie financiert u deze projecten rechtstreeks. U treedt als het ware op als de bank voor de uitgevende instantie.

Met andere woorden: u financiert de werkelijke economie.

Hoe beleg ik in een obligatie?

Particuliere beleggers hebben niet rechtstreeks toegang tot de beurs. U moet hiervoor een rekening openen bij een broker of via uw bank. Zo krijgt u toegang tot het handelen op de financiële markten.

Zijn obligaties beschikbaar op Euronext?

Ja, wij hebben meer dan 9.000 verhandelbare instrumenten op de gereglementeerde markten van Parijs, Brussel, Amsterdam, Lissabon en Milaan. Deze obligaties zijn  afkomstig van meer dan 1.000 uitgevende instanties, waaronder staats-, krediet- en financiële obligaties.

ESG Obligaties

Bovendien hebben we een selectie ESG vastrentende instrumenten die alleen worden uitgegeven voor de financiering of herfinanciering van nieuwe en bestaande duurzaamheidsprojecten.

Leer meer over obligaties

Neem een kijkje op de website van Euronext.

Hier ontdekt u ons ruime aanbod obligaties en komt u er meer te weten over  het handelen in vastrentende producten.
Of download onze obligatiebrochure voor beleggers, ook beschikbaar in het Engels, Frans en Portugees.

Bekijk de video voor het hele interview:

News category