Ticker Navn ISIN Børs Marked Type
RTEAI RTE2.625%09OCT34 FR0012199081 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
RTEAG RTE2.75%20JUN29 FR0011991488 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
RTEAE RTE3.38%30OCT28 FR0011607951 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
RTEAF RTE3.38%6NOV28 FR0011607969 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
RTEAW RTE3.750%04JUL24 FR001400J150 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAR SCEL0.25%11MAR2029 FR0013494168 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAL SCHNE0.875%13DEC26 FR0013302809 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAS SCHNE1%9APR2027 FR0013506862 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAX SCHNE3.125%13OCT29 FR001400F703 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAV SCHNE3.25%09NOV27 FR001400DT99 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUBA SCHNE3.25%12JUN28 FR001400IJT3 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAZ SCHNE3.375%06APR25 FR001400H5F4 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAY SCHNE3.375%13APR34 FR001400F711 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAW SCHNE3.5%09NOV32 FR001400DTA3 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUBB SCHNE3.5%12JUN33 FR001400IJU1 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAF SCHNEID0.875%MAR25 FR0012601367 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAM SCHNEID1.375%JUN27 FR0013344215 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAN SCHNEID1.5%15JAN28 FR0013396876 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
SUAH SCHNEID1.841OCT25 FR0013015559 Euronext Paris XPAR Obligasjoner
YSU SCHNEIDERZC15JUN26 FR0014000OG2 Euronext Access Paris XMLI Obligasjoner