Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Nøkkelinformasjonsdokument

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
03 Feb 2023 FCS_EOD_20230203
03 Feb 2023 FCS_SOD_20230203
02 Feb 2023 FCS_EOD_20230202
02 Feb 2023 FCS_SOD_20230202
01 Feb 2023 FCS_EOD_20230201