Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Key Information Document

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
20 Sep 2021 FCS_EOD_20210920
20 Sep 2021 FCS_SOD_20210920
17 Sep 2021 FCS_EOD_20210917
17 Sep 2021 FCS_SOD_20210917
16 Sep 2021 FCS_EOD_20210916