Ex spleis og nytt pålydende / Ex reverse split and new face value 21.10.2020

20 Oct 2020 14:02 CEST

Company Name

Solstad Offshore

ISIN

NO0003080608

Marked

Oslo Børs

Ticker

SOFF

Det vises til melding fra selskapet 19.10.2020.
Aksjene i Solstad Offshore ASA noteres ex spleis og nytt pålydende fra og med 21.10.2020.
Forhold: 1000 gamle aksjer gir 1 ny aksje.


Reference is made to announcement from the company 19.10.2020.
The shares in Solstad Offshore ASA will be traded ex reverse split and new face value as from 21.10.2020.
Ratio: 1000 old shares give 1 new share.


SOFF:
Ny / New - Pålydende/ Face value: 1,00 NOK
Ny / New - EMS: 2000
Ingen endring / No change – ISIN: NO0003080608
Ingen endring / No change - Tick Size Tabell: OBEQ_PT_80
Ingen endring / No change - Instrument ID: 27953
Ingen endring / No change – Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment: OBMA

*Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45
*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45

Kilde

Solstad Offshore ASA

Leverandør

Oslo Børs Newspoint