Oslo Børs – House of Control Group AS - Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 20.10.2020 / New company admitted to trading on Merkur Market 20.10.2020

19 Oct 2020 14:11 CEST

Company Name

House of Control Group

ISIN

NO0010781818

Marked

Euronext Growth

Ticker

HOC

Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 20.10.2020. House of Control Group AS er klassifisert som 45103010 - Application Software i GICS (Global Industry Classification Standard)


New company is admitted to trading on Merkur Market 20.10.2020. House of Control Group AS is classified as 45103010 - Application Software in GICS (Global Industry Classification Standard)


Navn / Name: House of Control Group AS
Ticker: HOC-ME
Instrument ID: 1305711
ISIN: NO0010781818
Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Share (SH)
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 500
Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000 – ADNT larger than 9000
Pålydende / Face value: 0,20 NOK
Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 56 913 200

Kilde

House of Control Group AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint