Rentefastsettelse

29 Nov 2023 14:18 CET

Company Name

Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB, Storebrand L AS 18/48 FRN SEK STEP C SUB, Storebrand L AS 19/49 FRN SEK STEP C SUB, Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB, Storebrand Livsforsik AS 22/52 ADJ C SUB, Storebrand Livsforsik AS 22/53 ADJ C SUB

ISIN

NO0010706021, NO0010820285, NO0010863228, NO0010886153, NO0012531740, NO0012752932, NO0012752940

Marked

Oslo Børs

Ticker

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011084022.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 01.12.2023 - 01.03.2024 er 6.465.
Ticker: STORL09

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)


605281_255432e1afa44636859461a966c8891a.pdf

Kilde

Storebrand Livsforsikring AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint