Interest Adjustment

29 Nov 2023 13:19 CET

Company Name

Lillestrøm kommune 20/25 1,81%, Lillestrom komm 21/24 0.838 percent, Lillestrom komm 21/26, Lillestrom komm 22/26 FRN, Lillestrom komm 22/25 FRN, Lillestrom komm 22/24 FRN, Lillestrom komm 23/25 FRN, Lillestrom komm 23/26 FRN

ISIN

NO0010876543, NO0010917461, NO0010921562, NO0012489394, NO0012555475, NO0012654484, NO0012714288, NO0012943184, NO0012991340, NO0013008714, NO0013030213

Marked

Oslo Børs

Ticker

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0013008714.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 01.12.2023 - 01.03.2024 er 5.169.
Ticker: LSKO14

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)


Kilde

Lillestrøm kommune

Leverandør

Oslo Børs Newspoint