Rentefastsettelse

29 Nov 2023 13:19 CET

Company Name

Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN C SUB, Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN, Rørosbanken Rør Spb 19/PERP FRN C HYBRID, Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN, Rorosbanken Roros Spb 21/26 FRN, Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN, Rorosbanken Roros Spb 23/28 FRN, Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN

ISIN

NO0010851074, NO0010852726, NO0010867807, NO0010874167, NO0010923006, NO0012811852, NO0012811860, NO0012933557, NO0012948977

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012933557.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 01.12.2023 - 01.03.2024 er 5.98.
Ticker: ROSB26 PRO

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)


605266_1e3e74de7cf4467db78e35c8cd10cfb7.pdf

Kilde

RørosBanken

Leverandør

Oslo Børs Newspoint