Rentefastsettelse

29 Nov 2023 13:19 CET

Company Name

NIDAROS SPAREBANK, Nidaros Spb 19/24 FRN, Nidaros Spb 20/26 FRN, Nidaros Spb 20/25 FRN, Nidaros Spb 20/24 FRN, Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB, Nidaros Spb 21/24 FRN, Nidaros Spb 22/26 FRN, Nidaros Spb 22/27 FRN, Nidaros Spb 22/25 FRN, Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB, Nidaros Spb 23/PERP ADJ C HYBRID

ISIN

NO0010733082, NO0010864945, NO0010873466, NO0010874217, NO0010886211, NO0010891443, NO0010928450, NO0011199382, NO0012496704, NO0012654450, NO0012852633, NO0013019034

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012852633.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 01.12.2023 - 01.03.2024 er 7.4.
Ticker: NISB21 PRO

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)


Kilde

Nidaros Sparebank

Leverandør

Oslo Børs Newspoint