Årsrapport fra Møre og Romsdal fylkeskommune

26 May 2023 09:58 CEST

Company Name

More og Romsdal fylke 22/26 FRN, More og Romsdal fylke 22/27 FRN

ISIN

NO0012738618, NO0012752015

Marked

Oslo Børs

Ticker

Vedlagt oversendes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022.
Vedtaksdato 25.4.23.

Bergen, 26. mai 2023

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bergen Capital Management AS
post@bergencapitalmanagement.no


591768_Uavhengig revisors beretning Møre og Romsdal fylkeskommune 2022.pdf
591768_mrfylke_rapport_2022.pdf

Kilde

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Leverandør

Oslo Børs Newspoint