Korr: SBSB11 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån

26 May 2023 09:58 CEST

Company Name

Stadsbygd Spb 18/23 FRN, Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB, Stadsbygd Spb 19/24 FRN, Stadsbygd Spb 20/25 FRN, Stadsbygd Spb 20/24 FRN, Stadsbygd Spb 21/28 FRN, Stadsbygd Spb 21/PERP FRN C HYBRID, Stadsbygd Spb 21/26 FRN

ISIN

NO0010826613, NO0010826712, NO0010858111, NO0010863566, NO0010875602, NO0010877210, NO0010942501, NO0011031544, NO0011086951

Utsteder: Stadsbygd Sparebank
ISIN for obligasjonslånet: NO0010826712
Beløp som innfris: MNOK 29
Dato for innfrielse: 01.06.2023
Utestående beløp etter innfrielse: MNOK 11
Innløsningskurs: 100,155

Det vises til forrige melding som inkluderte ukorrekt tittel. Tilbakekjøp av
ovennevnte obligasjonslån vil bli gjennomført i forbindelse med utstedelse av
nytt ansvarlig obligasjonslån (ISIN NO0012928763) den 1. juni. Innfrielsen blir
gjort som nedkvittering i VPS, forutsatt at det nye lånet er innbetalt.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i løpende
forpliktelser.

Rissa, 26. mai 2023.

Kontaktperson i Stadsbygd Sparebank:
Frode Askjem, Økonomisjef, tlf: 900 99 815


Kilde

Stadsbygd Sparebank

Leverandør

Oslo Børs Newspoint