Årsrapport fra Sande kommune

26 May 2023 09:51 CEST

Company Name

Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%

ISIN

NO0010863798

Marked

Oslo Børs

Ticker

Vedlagt oversendes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022.

Kommunestyret behandlet årsrapporten for 2022 den 9. mai 2023.

Bergen, 26. mai 2023

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bergen Capital Management AS
post@bergencapitalmanagement.no


591765_Revisjonsberetning Sande.pdf
591765_Årsrapport Sande.pdf
591765_Årsregnskap Sande.pdf

Kilde

Sande kommune

Leverandør

Oslo Børs Newspoint