Havila Kystruten AS: Både amerikanske og britiske myndigheter har innvilget lisensene selskapet har søkt om

19 May 2023 08:00 CEST

Company Name

HAVILA KYSTRUTEN AS

ISIN

NO0011045429

Marked

Euronext Growth

Ticker

HKY

Det vises til tidligere børsmeldinger angående behovet for lisenser for å kunne
refinansiere selskapets skip. Selskapet har nå mottatt lisensen også fra
amerikanske myndigheter (OFAC) som sammen med lisensen fra britiske myndigheter
(OFSI) er de selskapet har ventet på som grunnlaget for å gjennomføre
refinansieringen.  Alle lisenser er nå mottatt og finansieringen kan
gjennomføres.


Kystruteskipet Havila Pollux er ferdig med sine prøveturer i Tyrkia, og det
gjenstår nå siste finish før skipet er klart til levering. Havila Polaris er som
tidligere meldt allerede ferdigstilt ved Tersan-verftet.

Å få innvilget nødvendige lisenser har tatt mer tid enn forutsatt, og det er for
kort tid for å fullføre finansieringen som sikrer at skipene kan settes i drift
som varslet. Havila Kystruten ser seg derfor nødt til å utsette planlagt
oppstart i rute til 23. juni for Havila Polaris og 29. juni for Havila Pollux.
Selskapet beklager forsinkelsene ovenfor alle berørte parter.


Kontakter:
Administrerende direktør Bent Martini: +47 905 99 650
Finansdirektør Arne Johan Dale: +47 909 87 706


Kilde

Havila Kystruten AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint