SpareBank 1 SMN: Økt vekst og sterkere lokal tilstedeværelse i jubileumsåret

10 May 2023 07:00 CEST

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 13/23 4,05%, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/24 2,19%, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 23/29 ADJ C

ISIN

NO0006390301, NO0010694946, NO0010725112, NO0010806615, NO0010814205, NO0010814684, NO0010820962, NO0010831175, NO0010830755, NO0010830763, NO0010835796, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491, NO0012898602

SpareBank 1 SMN fikk i første kvartal et resultat på 778 millioner kroner, med
en egenkapitalavkastning på 13 prosent. Kvartalet preges av solid drift, gode
netto renteinntekter og sterke resultatbidrag fra alle forretningsområder. 26.
mai markerer banken sitt 200-årsjubileum.

Netto renteinntekter økte i første kvartal til 1.035 millioner kroner, en økning
på 275 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

- Vi er godt fornøyd med å ha styrket posisjonen vår i Midt-Norge ytterligere
gjennom lønnsom vekst i en periode med knallhard konkurranse i bankmarkedet. Nå
tar vi også et sterkt grep om markedet i Sunnmøre og Fjordane etter at fusjonen
med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble fullført 2. mai, sier konsernsjef i SpareBank
1 SMN Jan-Frode Janson.

Banken har økt sine samlede utlån med 7,0 prosent og innskuddene med 8,3 prosent
siste 12 måneder. I første kvartal var utlånsveksten 1,3 prosent og
innskuddsveksten 1,2 prosent, som er noe lavere enn samme kvartal året før.
Dette skyldes i hovedsak at kredittveksten til husholdningene er redusert det
siste året.

Provisjonsinntekter og andre inntekter økte fra foregående kvartal med 66
millioner kroner til 541 millioner kroner, mot 522 millioner i samme kvartal i
fjor. Økte inntekter fra regnskapstjenester er hovedforklaringen til veksten fra
fjerde kvartal. Netto inngang på tap på utlån og garantier ble 71 millioner
kroner i kvartalet. Det er tilbakeført tidligere tapsnedskrivninger innenfor
offshore på 137 millioner kroner.

- SpareBank 1 SMN har en bredde i forretningen som representerer alt fra bank og
forsikring til regnskap og eiendomsmegling, noe som gir oss en robust
inntektsplattform. God lønnsomhet i alle forretningsområdene og lave tap bidrar
til et svært godt resultat og ubestridt soliditet, sier Janson.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2023 18,2 prosent, omtrent på samme
nivå som første kvartal i fjor. Dette er godt over myndighetenes krav om ren
kjernekapitaldekning på 17,2 prosent.

Fredag 26. mai markerer SpareBank 1 SMN 200-årsjubileum med aktiviteter for folk
og bedrifter i hele Midt-Norge. Det markerer også starten på en bærekraftig
jubileumsfeiring som vil sette sitt preg på regionen gjennom flere måneder.

- Vi er stolt over en 200 år lang bankhistorie hvor vi har stått skulder ved
skulder med folk og bedrifter gjennom opp- og nedturer i regionen. Hvert år
bidrar vi med flere hundre millioner kroner til tusenvis av prosjekter som gjør
Midt-Norge til et enda bedre sted å bo og virke. I jubileumsåret vil vi spesielt
støtte unge som i bærekraftprosjekter gjør ord til handling, sier Janson.

Nøkkeltall:
(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet
er nevnt)

• Resultat etter skatt: 778 mill. (698 mill.)
• Avkastning på egenkapital: 13,0 % (12,6 %)
• Ren kjernekapitaldekning: 18,2 % (18,3 %)
• Utlånsvekst: 1,3 % (2,4 %)
• Innskuddsvekst: 1,2 % (2,5 %)
• Tap på utlån og garantier: -71 mill. (0 mill.)
• Resultat per egenkapitalbevis: 3,51 kr (3,20)
• I første kvartal ble resultatet belastet med 51 mill. kr som følge av
underslaget i januar 2023


Kontakt:

For investorer og analytikere:
Finansdirektør Trond Søraas, tlf. +47 922 36 803

For media:
Konserndirektør Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475


https://kvartalsrapport.smn.no/


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


kvartalsrapport-1. kvartal 2023
SMN - Q123 presentasjon norsk

Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint