SpareBank 1 SMN: Meldepliktig handel for primærinnsidere

23 Feb 2023 14:01 CET

Company Name

SPAREBANK 1 SMN, Spb 1 SMN 13/23 4,05%, Spb 1 SMN 14/29 3,00%, Spb 1 SMN 17/23 2.20%, Spb 1 SMN 17/29 FRN C SUB, Spb 1 SMN 18/24 2,19%, Spb 1 SMN 18/PERP ADJ C HYBRID, Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 18/24 2,33%, Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB, Spb 1 SMN 19/24 2,39 %, Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 SMN 20/25 FRN, Spb 1 SMN 20/25 2,375 %, Spb 1 SMN 20/26 FRN C, Spb 1 SMN 20/26 FRN, Spb 1 SMN 20/26 1,40%, Spb 1 SMN 21/27 1.6325 pct C, Spb 1 SMN 21/27 FRN C, Spb 1 SMN 21/25 FRN C, Spb 1 SMN 21/27 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 ADJ C, Spb 1 SMN 22/28 FRN, Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB, Spb 1 SMN 22/27 3.97 pct, Spb 1 SMN 22/27 FRN, Spb 1 SMN 22/27 4.515pct, Spb 1 SMN 22/25 FRN, Spb 1 SMN 22/28 4.95pct, Spb 1 SMN 22/PERP ADJ C HYBRID

ISIN

NO0006390301, NO0010694946, NO0010725112, NO0010792823, NO0010806615, NO0010814205, NO0010814684, NO0010820962, NO0010831175, NO0010830755, NO0010830763, NO0010835796, NO0010850340, NO0010865660, NO0010872724, NO0010872740, NO0010891757, NO0010905474, NO0010905490, NO0010918154, NO0010918162, NO0011078420, NO0011083487, NO0011204182, NO0011207300, NO0012490103, NO0012540063, NO0012629411, NO0012629429, NO0012629403, NO0012747080, NO0012758509, NO0012758491

Arne Nypan, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN kjøpte
1.975 egenkapitalbevis (MING) den 08.02.2023 med en snittkurs på 128,90 NOK.

Nypan eier etter dette 32.026 MING.

Denne informasjonen er meldepliktig etter MAR art. 19 og verdipapirhandelloven §
5-12.

Kontaktperson:
Kristin Sæther, tlf. 918 04 356 / e-post: kristin.sether@smn.no


Kilde

SpareBank 1 SMN

Leverandør

Oslo Børs Newspoint