Årsrapport fra Bamble kommune

26 May 2023 09:46 CEST

Nome della società

Bamble komm 19/24 1,904%, Bamble komm 20/25 1,96%, Bamble komm 20/23 FRN, Bamble komm 22/26 2.50pct

ISIN

NO0010865918, NO0010875974, NO0010890791, NO0012451246

Mercato

Oslo Børs

Simbolo

Vedlagt oversendes årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022.

Formannskapet behandlet årsrapporten for 2022 den 20. april 2023.
Kommunestyret behandlet årsrapporten for 2022 den 4. mai 2023.

Bergen, 26. mai 2023

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bergen Capital Management AS
post@bergencapitalmanagement.no


Årsmelding 2022 - Årsregnskap med noter og årsberetning
Revisors beretning Bamble kommune 2022

Sorgente

Bamble kommune

Fonte esterna

Oslo Børs Newspoint