Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Key Information Document

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
30 Jul 2021 FCS_SOD_20210730
29 Jul 2021 FCS_EOD_20210729
29 Jul 2021 FCS_SOD_20210729
28 Jul 2021 FCS_EOD_20210728
28 Jul 2021 FCS_SOD_20210728