Loading... Please wait.

Underliggende

Loading... Please wait.
Loading... Please wait.

Key Information Document

Nøkkelinformasjonsdokumenter er korte, tydelig formulerte dokumenter som gir investorer svar på de viktigste spørsmålene de har om egenskapene, risikoen og kostnadene ved investeringsprodukter.

TRF Conversion Parameters

DATO TITTEL
09 Apr 2021 FCS_EOD_20210409
09 Apr 2021 FCS_SOD_20210409
08 Apr 2021 FCS_EOD_20210408
08 Apr 2021 FCS_SOD_20210408
07 Apr 2021 FCS_EOD_20210407