Renteregulering

29 Jul 2021 13:42 CEST

Company Name

Selbu Spb 16/26 FRN C SUB, Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID, Selbu Spb 18/21 FRN, Selbu Spb 19/22 FRN, Selbu Spb 19/23 FRN, Selbu Spb 20/24 FRN, Selbu Spb 20/25 FRN, Selbu Spb 20/23 FRN, Selbu Spb 21/26 FRN, Selbu Spb 21/24 FRN, Selbu Spb 21/31 FRN C SUB

ISIN

NO0010776941, NO0010824238, NO0010832280, NO0010851058, NO0010851066, NO0010865066, NO0010874274, NO0010891245, NO0010886468, NO0010946536, NO0010947245, NO0011008344

Det er fastsatt ny rente for NO0010851066.
Ny rentesats i perioden 02.08.2021 - 02.11.2021 er 0,98.
Ticker:SELB20 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)


Kilde

Selbu Sparebank

Leverandør

Oslo Børs Newspoint