Endring i ledelsen i Askim og Spydeberg Sparebank

24 Nov 2021 13:19 CET

Company Name

Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN, Askim & Spydeberg Spb 18/22 FRN, Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID, Askim & Spydeberg Spb 18/28 FRN, Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN, Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN, Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN, Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN, Askim & Spydeberg Spb 21/24 FRN, Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN

ISIN

NO0010804180, NO0010815970, NO0010825383, NO0010837156, NO0010849094, NO0010860802, NO0010869787, NO0010901135, NO0010934797, NO0010955230, NO0011073199, NO0011114373

Marché

Nordic Alternative Bond Market

Symbole

-

Styret i Askim og Spydeberg Sparebank er nylig gjort oppmerksom på medieoppslag
som omhandler bankens administrerende direktør. Det er påstander om alvorlige
forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i banken og som er egnet til
å svekke tilliten til banken.

De omtalte forholdene ligger tilbake i tid. De er ikke egnet til å påvirke
bankens soliditet.

Det er med utgangspunkt i de omtalte forhold nødvendig at styret gjør nærmere
undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan
innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte
retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter.

Samtidig med at disse undersøkelsene finner sted, har styret i Askim og
Spydeberg Sparebank suspendert administrerende direktør Rune Hvidsten, fra sin
stilling med umiddelbar virkning. Carl Espen Halvorsen konstitueres som
administrerende direktør inntil videre.
Styret har kontaktet Finanstilsynet for å redegjøre om saken.

For mer informasjon, kontakt styreleder Per Morten Ødegaard: 901 74 029


Source

Askim og Spydeberg Sparebank

Fournisseur

Oslo Børs Newspoint