Solid resultat og god vekst

28 Oct 2021 17:00 CEST

Company Name

SPAREBANKEN SØR, Spb Sør 15/22 2,44%, Spb Sør 15/25 2,685%, Spb Sør 15/25 3,30%, Spb Sør 16/PERP ADJ C HYBRID, Spb Sør 16/22 2,30%, Spb Sør 18/28 FRN C SUB, Spb Sør 18/24 2,46%, Spb Sør 19/PERP FRN C HYBRID, Spb Sør 19/29 FRN C SUB, Spb Sør 19/22 2,28 %, Spb Sør 19/22 FRN, SPB Sør 19/23 FRN, Spb Sør 19/24 2,44%, Spb Sør 20/26 FRN C, Spb Sør 20/30 FRN C SUB, Spb Sor 21/27 FRN C, Spb Sor 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Sor 21/25 1.80 pct

ISIN

NO0006001502, NO0010735327, NO0010735418, NO0010754849, NO0010768229, NO0010781214, NO0010825094, NO0010830631, NO0010832157, NO0010837313, NO0010867658, NO0010871247, NO0010869548, NO0010869530, NO0010872344, NO0010872351, NO0010886781, NO0010887177, NO0010920788, NO0010936784, NO0011099764

– Det har vært et godt 3. kvartal for Sparebanken Sør, med solide resultater,
god vekst og en kraftig økning i antall nye kunder med spareavtale. For en bank
som jobber mye og målrettet med bærekraft, har vi også fått en viktig
bekreftelse gjennom en ny ESG-rating.

Det sier adm. direktør, Geir Bergskaug. Et resultat før skatt på 407 mill.
kroner er en økning fra 384 mill. kroner i samme periode i 2020.

– Et solid resultat som forteller oss at vi holder stø kurs. Under pandemien har
lavt rentenivå påvirket bankens rentemargin, men i de to siste kvartalene ser vi
en bedring i rentenettoen, som skyldes både solid vekst og lavere
innlånskostnader.

Kundene sparer mer enn før
– Stadig flere begynner å spare i fond. Sammenligner vi utgangen av september
2021 med samme tidspunkt i 2020, ser vi en 42 prosent økning i antall nye kunder
med spareavtaler. I tillegg til at antall spareavtaler har skutt i været, ser vi
at det gjennomsnittlige sparebeløpet har økt betydelig de siste par årene,
forteller Bergskaug.

Beste norske bank i ESG-rating
Sparebanken Sør er for første gang ESG-ratet av det anerkjente Sustainalytics.

– Som beste norske bank, og fjerde beste regionale bank på verdensbasis, har vi
god grunn til å være stolt av resultatet. Dette viser at bærekraftssatsingen vår
gir resultater, og at risikoen for at vi påvirker omgivelsene negativt er lav.

God kostnadskontroll
Høyere aktivitet gir noe høyere driftskostnader, men en kostnadsprosent i
bankvirksomheten på 35,5 prosent, gjør at Sparebanken Sør fremdeles er en av de
mest kostnadseffektive bankene i landet.

– Vi skal gi kundene gode digitale løsninger. Derfor har vi fortsatt å investere
i høy teknologisk kompetanse og systemer som gir bedre kundeopplevelser,
forteller Bergskaug.

Solid vekst og lave tap i kundeporteføljen
Bergskaug forteller også om god kundevekst – både i personmarkedet og
bedriftsmarkedet.

– Vi har en brutto utlånsvekst og innskuddsvekst på henholdsvis 5,4 prosent og
7,8 prosent de siste 12 månedene. Ser vi på forholdet mellom netto utlån og
samlet innskudd i 3. kvartal, gir det oss en innskuddsdekning på solide 55,9
prosent. I tillegg har vi svært lave tap på utlånssiden.

De tilknyttede selskapene Frende og Brage gir positive bidrag til bankens
regnskap, mens datterselskapet Sørmegleren leverer et sterkt resultat etter en
periode med høy aktivitet i boligmarkedet.

– Vi har all grunn til å være fornøyde med resultatene for 3. kvartal. Det
setter oss i en god posisjon for videre vekst og utvikling i tråd med
strategien, avslutter Bergskaug.

Hovedtall fra 3. kvartal 2021 (3. kvartal 2020 i parentes):
• Resultat før skatt: 407 mill. kr (384 mill. kr)
• Egenkapitalavkastning: 9,2 prosent (9,6 prosent)
• Netto renteinntekter: 493 mill. kr (472 mill. kr)
• Netto inntekter finansielle instrumenter: 29 mill. kr (14 mill. kr)
• Inntekter fra tilknyttede selskaper: 34 mill. kr (40 mill. kr)
• Driftskostnader: 249 mill. kr (226 mill. kr)
• Netto tap på utlån: 2 mill. kr (6 mill. kr)

Investorpresentasjon:
Det vil bli holdt presentasjon av regnskapet, fredag 29. oktober 2021 kl. 10:00.
Presentasjonen vil bli gjennomført på Teams. Påmelding til presentasjon sendes
til okonomi@sor.no.

Kontaktpersoner:
Geir Bergskaug, administrerende direktør, telefon 901 27 206
Steinar Vigsnes, økonomisjef, telefon 906 13 135

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Source

Sparebanken Sør

Fournisseur

Oslo Børs Newspoint