Symbol Name ISIN Exchange Market Type
QW36B UMICO 22.6SPLOPENB NL0012112551 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
NJ63G UMICO 25.3SPLOPENG NL0013505381 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
E289Z UMICO 25.3SPLOPENS DE000CU34471 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
3263T UMICO 26.5TCIOPENT DE000UC0WC82 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
WQ36G UMICO 27.6SPLOPENG NL0014897753 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
D7F7H UMICO 29.3SPLOPENH NL0015238874 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
3M80Z UMICO 29.7TCIOPENS DE000CL3ZM59 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
WQ35G UMICO 30.1SPLOPENG NL0014897746 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
3B39S UMICO 31.2TCIOPENS DE000CL7JL15 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
9805T UMICO 31.4TCIOPENT DE000UC17DS9 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
A164T UMICO 31.6SPLOPENT DE000UC17RG4 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
9Q38B UMICO 31.8TCIOPENB NL0014668105 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
9806T UMICO 31.9TCIOPENT DE000UC17DT7 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
8B95S UMICO 32.7TCIOPENS DE000CL7LZE3 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
WQ34G UMICO 32.8SPLOPENG NL0014897738 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
9809T UMICO 32.9TCIOPENT DE000UC17DU5 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
7V55B UMICO 34.1SPLOPENB NL0014846776 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
CD21S UMICO 34.6TCIOPENS DE000SR8HZ21 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
WQ33G UMICO 35.8SPLOPENG NL0014897720 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
D3CAB UMICO 37.1SPLOPENB NL0015465972 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate